Binnen Kunstpracht beleven kinderen professionele kunst: van theatervoorstellingen in WestlandTheater De Naald tot museumbezoeken in de stad, van filmfestivals tot dansvoorstellingen op school. Dit programma vol magische ervaringen biedt verwondering, nieuwe werelden en onverwachte situaties, waarmee leerlingen een open blik op de wereld kunnen ontwikkelen. 

Cultuurweb biedt sinds 2017 een laagdrempelig programma aan met Kunstpracht-cultuurbelevingen. Jaarlijks wordt er in samenspraak met leerkrachten een keuzemenu samengesteld, met een aanbod per bouw. Scholen kiezen elk jaar of ze hieraan mee willen doen en welke cultuurbelevingen zij in willen zetten. Bij de kleutervoorstellingen op school mag de kinderopvang met peutergroepen in de omgeving van de school aansluiten. In schooljaar 2021-2022 zullen ruim 9000 leerlingen aan het programma meedoen.

De cultuurcoaches van Cultuurweb bezoeken tal van voorstellingen en musea om de mooiste pareltjes voor de Westlandse leerlingen te selecteren. We letten vooral op creativiteit en verbeeldingskracht. We vinden het belangrijk dat de cultuurbelevingen echt nieuwe werelden laten zien, op een positieve manier en aansluitend bij de belevingswereld van de leerlingen. Toegankelijkheid is ook van belang. Er moeten zowel opties zijn voor leerlingen zonder enige kijkervaring en voor leerlingen die al vaker in het theater of museum zijn geweest. Tot slot zorgen we voor een goede aansluiting in de klas, met lesbrieven met zowel voorbereidende opdrachten als verwerkingslessen. De uiteindelijk keuze maken we samen met een klankbordgroep met leerkrachten die aangeven welke opties het beste passen voor hun leerlingen.

Het uiteindelijke programma bestaat uit drie keuzeopties per bouw: een voorstelling in WestlandTheater De Naald, een voorstelling op school en een museumbezoek in de stad. De voorstelling op school voor de bovenbouw wordt vervangen door een bezoek aan een culturele hotspot, zoals een filmfestival of een professioneel orkest.

Aan Kunstpracht doe je altijd mee met de hele school. De bijdrage van de school aan Kunstpracht is € 6,- per leerling exclusief busvervoer. Het inzetten van busvervoer is optioneel en kost € 1,- per leerling. De algemene voorwaarden van Kunstpracht voor schooljaar 2021-2022 vind je hier.

Wil je bekijken wat Kunstpracht de afgelopen jaren heeft ingehouden? Bekijk het programma van schooljaar 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 en 2020-2021. Het programma voor het komende schooljaar 2022-2023 vind je hier.

Wil je maatwerk in het vormgeven van je eigen Kunstpracht-aanpak? Je cultuurcoach Tamara of Renske kan je adviseren over de aanpak en over passende voorstellingen en museumbezoeken.

Kunstpracht wordt mede mogelijk gemaakt door: