Met Kunstkundig kunnen pedagogisch medewerkers en locatieverantwoordelijken hun vaardigheden in cultuureducatie vergroten. Het programma van Kunstkundig staat voor inspiratie en verrijking van jou als professional. Denk hierbij aan trainingen, coaching of co-teaching. Op deze pagina vind je meer informatie over ons aanbod, maar je kunt cultuurcoach Tamara ook benaderen voor een speciaal op jouw behoeftes afgestemd programma.

De trainingen zijn laagdrempelig en praktisch, zodat je het geleerde meteen dezelfde dag kunt toepassen in de praktijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Uk & Puk borgingstraining kunstzinnige oriëntatie (3 uur): je leert meer over het doel en nut van kunst & cultuuractiviteiten voor het jonge kind. Het werken volgens een creatief proces komt hierbij uitgebreid aan bod. Je krijgt inspiratie om laagdrempelig met dans, theater, muziek en creativiteit aan de slag te gaan.
  • Een skills training dans, theater of beeldende kunst (2 uur): je krijgt allerlei tips, tricks en skills aangeboden zodat je vol inspiratie aan de slag kunt op jouw groep. Heb je behoefte aan andere kunstdisciplines? Ga met ons in gesprek over de mogelijkheden.
  • Een training creatief proces (2 uur) door zelf te ervaren leer je hoe het creatief proces werkt leer hoe je door laagdrempelige activiteiten creativiteit ontwikkelt bij jonge kinderen.
  • Visie op cultuur training (afhankelijk van de wens, gemiddeld 3 uur): deze training volg je samen met jouw team van MT-leden, pedagogische staf en -coaches en/of pm’ers. Door middel van diverse denk- en doe opdrachten kom je tot jullie eigen visie op kunst & cultuur. En natuurlijk vooral de praktische uitwerking van jullie eigen visie.   

Bij co-teaching komt onze cultuurcoach of een andere vakspecialist jou op locatie helpen met de voorbereiding en uitvoering van praktische activiteiten. Dit kan op verschillende manieren:

  • In de voorbereiding: samen activiteiten bedenken binnen een thema of project
  • In de uitvoering: samen activiteiten voorbereiden en uitvoeren op de groep. In een nagesprek reflecteer je samen op deze activiteit.


Bij coaching ga je onder begeleiding van de cultuurcoach in gesprek met jouw collega’s over de plek voor kunst & cultuur in jouw praktijk. Samen maak je stappen in het bedenken en uitvoeren van kunstactiviteiten.


Plan een activiteit in

Bovenstaande activiteiten plan je in overleg met cultuurcoach Tamara in.
Patroon