Westland Cultuurweb signaleert behoeftes in het veld en vertaalt deze naar aanbevelingen en acties voor op de agenda van Gemeente Westland. Daarnaast informeren wij het veld inzake vernieuwingen en wijzigingen in het gemeentelijke beleid. 

Spelen er op bestuurlijk niveau organisatorische kwesties die je tegen ons aan wilt houden, neem dan contact op met programmaleider participatie Wendy. 


Cultureel Platform Westland
Wij organiseren twee keer per jaar het Cultureel Platform Westland (CPW). Het CPW is dé plek om wensen en behoeften aan te kaarten die door Cultuurweb meegenomen kunnen worden naar de gemeente.