Wij zijn Westland Cultuurweb, de netwerkorganisatie voor kunst, cultuur en educatie in de gemeente Westland. We ondersteunen de binnen- en buitenschoolse kunst- en cultuureducatie, cultuurparticipatie in zorg & welzijn, culturele organisaties én brengen kunst en cultuur bij jou en zoveel mogelijk Westlanders.

We zetten ons daarbij in voor toegankelijkheid en kwaliteit van cultuureducatie en-participatie. Het werken aan een groot cultureel aanbod, dat voor iedereen beschikbaar is, staat voor onze toegankelijkheid. Voor hen die niet vanzelfsprekend gebruik kunnen maken van het reguliere aanbod, zetten we ons extra in. Kwaliteit creëren we niet alleen door te werken met deskundige docenten en organisaties, maar ook door al onze partners te helpen om in beweging te blijven. We dagen ze uit om nieuwe doelen te stellen en steeds nét iets hoger te mikken. Waarbij wij, vanuit onze kwaliteit, ondersteunen.

Waar staan wij voor?

Kunst raakt ons, verrast ons en zet ons aan het denken. Cultuur verbindt en kleurt de samenleving. Kunst en cultuur stimuleren de creativiteit, zorgen voor ontmoeting en verrijken ons leven. Van verwondering over het onbekende tot verbazing over de eigen vermogens: kunst en cultuur openen nieuwe werelden. Elke dag weer zien wij de pracht van het talent van al die kleine en grote kunstenaars. Dat wensen wij iedereen toe!

Wat doen wij?

  • Dit doen we door kunst en cultuur beschikbaar en bereikbaar te maken voor jou. 
  • Dat doen we door kinderen en jongeren binnen het onderwijs hun talenten en creativiteit te laten ontdekken en ontwikkelen. 
  • Door hen buiten school te stimuleren hun passie voort te zetten - alleen en samen met anderen.
  • Dat doen we door het rijke culturele leven in het Westland zichtbaar te maken, kleur te geven en te laten bloeien.
  • En dat doen we door al die Westlanders die van huis uit of door hun situatie niet gemakkelijk met kunst en cultuur in aanraking komen te helpen hun creatieve weg te vinden.