Wij zijn Westland Cultuurweb, de netwerkorganisatie voor kunst, cultuur en educatie in de gemeente Westland. We ondersteunen de binnen- en buitenschoolse kunst- en cultuureducatie, culturele organisaties en cultureel ondernemers én brengen kunst en cultuur bij jou en zoveel mogelijk Westlanders.

  • Beschikbaarheid: we willen stimuleren dat er meer gebeurt rondom kunst en cultuur, en dat de inwoners dat ook horen, zien en beleven!
  • Bereikbaarheid: we maken kunst en cultuur mogelijk, juist ook voor mensen voor wie dat niet altijd vanzelf gaat.
  • Beweging: we brengen het culturele veld in beweging. Door nieuwe initiatieven, samenwerking en vernieuwing.
  • Kwaliteit: we staan voor kwaliteit op elk gebied: goede educatie, mooie initiatieven en goede ondersteuning.

Waar staan wij voor?

Kunst raakt ons, verrast ons en zet ons aan het denken. Cultuur verbindt en kleurt de samenleving. Kunst en cultuur stimuleren de creativiteit, zorgen voor ontmoeting en verrijken ons leven. Van verwondering over het onbekende tot verbazing over de eigen vermogens: kunst en cultuur openen nieuwe werelden. Elke dag weer zien wij de pracht van het talent van al die kleine en grote kunstenaars. Dat wensen wij iedereen toe!

Wat doen wij?

  • Dit doen we door kunst en cultuur beschikbaar en bereikbaar te maken voor jou. 
  • Dat doen we door kinderen en jongeren binnen het onderwijs hun talenten en creativiteit te laten ontdekken en ontwikkelen. 
  • Door hen buiten school te stimuleren hun passie voort te zetten - alleen en samen met anderen.
  • Dat doen we door het rijke culturele leven in het Westland zichtbaar te maken, kleur te geven en te laten bloeien.
  • En dat doen we door al die Westlanders die van huis uit of door hun situatie niet gemakkelijk met kunst en cultuur in aanraking komen te helpen hun creatieve weg te vinden.