Deze website is van Westland Cultuurweb. De informatie op deze website is met de grootste mogelijke zorg samengesteld. Hoewel we trachten deze informatie zo juist en volledig mogelijk te houden, kunnen aan de inhoud van de website geen rechten worden ontleend. Cultuurweb aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website.

Op onze website bevinden zich links naar externe sites. Hoewel Cultuurweb selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, zijn wij echter niet aansprakelijk voor de inhoud, het functioneren of het bestaan van deze sites. 

Westland Cultuurweb behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen.