maandag 13 november 2023 maandag 13 november 2023

Heb je prachtige creatieve plannen en kun je nog financiële middelen gebruiken? De regeling Kleine Culturele Initiatieven (KCI) van gemeente Westland ondersteunt kleinschalige culturele of kunstzinnige activiteiten in wijk, buurt of kern op financieel gebied. Eerstvolgende deadline aanvragen is vrijdag 1 december.

Je wilt een cultuurfestival in de Oude Kerk in Naaldwijk organiseren, een groot (handwerk)kerstcadeau maken met alle Westlanders of de inwoners van het dorp samenbrengen om met elkaar het 50-jarig jubileum van het dorpshuis te vieren? Hierbij open je een fototentoonstelling die een historisch overzicht geeft van het dorpshuis, laat je deelnemers meedoen aan een djembé workshop, nodig je een muzikaal duo uit voor het geven van een concert tijdens de barbecue en nog veel meer. Kunst en cultuur bieden plezier, een fijne en leerzame ervaring én kunnen mensen vanuit diverse hoeken, milieus en leeftijden samenbrengen. Voorwaarde van de culturele of kunstzinnige activiteit is dan ook dat ontmoeting en verbinding tussen mensen door actief deel te nemen centraal staan.

KCI is een subsidieregeling van gemeente Westland die door Westland Cultuurweb wordt uitgevoerd. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvragen. Cultuurmakelaars van Cultuurweb kunnen meedenken in het proces ‘van idee naar aanvraag’ voordat het plan wordt ingediend. De regeling is bedoeld voor verenigingen, scholen, maatschappelijke en commerciële organisaties en bewoners die op buurt- of wijkniveau iets willen organiseren. De uiterste indiendata in 2023 is 1 december. Vanaf 2024 gelden de volgende data: dit 1 februari, 1 april, 1 juni, 1 augustus, 1 oktober en 1 december. Het maximale bedrag dat kan worden aangevraagd is 1800 euro. Meer informatie over de regeling KCI is te vinden op onze website.

Per 2024 nemen twee van de huidige leden van de commissie ‘Regeling Kleine Culturele Initiatieven’ afscheid. Westland Cultuurweb heeft een vacature voor nieuwe leden! Ben je op zoek naar een mooie gelegenheid om betrokken te zijn bij de activiteiten in het Westlandse culturele veld en deze mede mogelijk te maken? Lees dan hier de vacature en reageer gedurende de maand november.