Je wilt een buurtfestival organiseren, jong talent een podium geven, met de wijk gezamenlijk een groot kunstwerk maken of jeugdorkest starten met zelfgemaakte instrumenten… Kortom, je hebt prachtige creatieve plannen, maar nog geen geld om ze uit te voeren…

Met de Regeling Kleine Culturele Initiatieven is het mogelijk financiële ondersteuning aan te vragen voor kleinschalige verbindende culturele activiteiten in wijk of kern. Per initiatief kan maximaal € 1800 worden aangevraagd. Cultuurweb voert de regeling uit.


Wie kan er een aanvraag indienen?

Inwoners, stichtingen en verenigingen, maatschappelijke organisaties, maar ook commerciële organisaties, zoals particuliere dansscholen of muziekscholen, winkeliersverenigingen of bedrijven uit de gemeente Westland kunnen een aanvraag indienen. Voorwaarde is dat het initiatief een verbindend karakter heeft en mensen bij elkaar brengt door middel van kunst en cultuur.

Hoe dien je een aanvraag in?

Verdiep je goed in de voorwaarden van de regeling en neem eventueel contact op met onze cultuurmakelaars voor advies. Stuur de aanvraag per mail op naar info@westlandcultuurweb.nl. Let op: een aanvraag wordt in behandeling genomen wanneer het aanvraagformulier en formulier begroting/dekkingsplan zijn gebruikt. De aanvrager ontvangt uiterlijk binnen twee weken na onderstaande indiendata een reactie.


Documenten

Download het aanvraagformulier (verplicht te gebruiken bij een aanvraag).
Download het formulier begroting/dekkingsplan (verplicht te gebruiken bij een aanvraag).
Hier vind je de volledige Regeling Kleine Culturele Initiatieven.
Download het logo van de regeling Kleine Culturele Initiatieven.
Lees meer over de adviescommissie.

Voor het aanvragen van een financiële bijdrage in 2024 gelden de volgende uiterlijke indiendata:

  • 1 februari voor projecten in maart en april 2024
  • 1 april voor projecten in mei en juni 2024
  • 1 juni voor projecten in juli en augustus 2024
  • 1 augustus voor projecten in september en oktober 2024
  • 1 oktober voor projecten in november en december 2024
  • 1 december voor projecten in januari en februari 2025