Je wilt een buurtfestival organiseren, jong talent een podium geven, met de wijk gezamenlijk een groot kunstwerk maken of jeugdorkest starten met zelfgemaakte instrumenten… Kortom, je hebt prachtige creatieve plannen, maar nog geen geld om ze uit te voeren…

Met de Regeling Kleine Culturele Initiatieven is het mogelijk financiële ondersteuning aan te vragen voor kleinschalige verbindende culturele activiteiten in wijk of kern. De gemeente Westland stelt jaarlijks een bedrag van € 30.000 beschikbaar. Per initiatief kan maximaal € 1500 worden aangevraagd. Cultuurweb voert de regeling uit.

Wie kan er een aanvraag indienen?

Inwoners, stichtingen en verenigingen, maatschappelijke organisaties, maar ook commerciële organisaties, zoals particuliere dansscholen of muziekscholen, winkeliersverenigingen of bedrijven uit de gemeente Westland kunnen een aanvraag indienen. Voorwaarde is dat het initiatief een verbindend karakter heeft en mensen bij elkaar brengt door middel van kunst en cultuur. Reguliere activiteiten van een organisatie komen niet in aanmerking voor financiële ondersteuning. Je moet een nieuw initiatief nemen óf een nieuw publiek of deelnemers bereiken.  


Hoe dien je een aanvraag in?

Verdiep je goed in de voorwaarden van de regeling en neem eventueel contact op met onze cultuurmakelaars voor advies. Stuur de aanvraag per mail op naar info@westlandcultuurweb.nl. Let op: gebruik hiervoor de twee onderstaande formulieren. Als je wilt kun je een projectplan of meer uitgebreide begroting toevoegen. De aanvrager ontvangt uiterlijk binnen twee weken na bovenstaande indiendata een reactie. 

Voor de aanvraag gelden de volgende deadlines: 

t/m 31 januari 2022   Projecten van januari, februari en maart 2022 (versoepeld)
1 maart 2022             Projecten in het tweede kwartaal (apr-juni) van 2022
1 juni 2022                Projecten in het derde kwartaal (juli-sept) van 2022
1 september 2022     Projecten in het vierde kwartaal (okt-dec) van 2022
1 december 2022      Projecten in het eerste kwartaal (jan-mrt) van 2023


Versoepeling vanwege COVID-19

Door de beperkende maatregelen rondom het coronavirus hebben veel culturele activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Juist in deze tijden is het belangrijk om te kunnen genieten van mooie initiatieven. Daarom zijn enkele voorwaarden van de regeling tijdelijk (t/m 31 januari 2022) versoepeld. Deze versoepeling houdt in dat er geen aanvullende financiering nodig is, een externe verbinding met een ander organisatie of partij is niet nodig is en een aanvraag op elk moment kan worden ingediend (let op: wel tenminste drie weken voor de start van het project). Aanvragen voor de regeling na maandag 31 januari werken weer met de ‘eerdere’ voorwaarden, de eerste deadline hierna is dinsdag 1 maart.

Documenten

Download het aanmeldformulier (verplicht te gebruiken bij een aanvraag).
Download het formulier begroting/dekkingsplan (verplicht te gebruiken bij een aanvraag).
Hier vind je de versoepelde volledige Regeling Kleine Culturele Initiatieven.
Hier vind je de volledige Regeling Kleine Culturele Initiatieven.
Download het logo van de regeling Kleine Culturele Initiatieven.
Bekijk de flyer.
Lees meer over de adviescommissie.