Wij helpen culturele organisaties op verschillende manieren met het financieren van hun projecten of activiteiten. Wij kunnen je helpen met het maken van een projectbegroting en een dekkingsplan. We geven advies bij welke fondsen je plan kans maakt en op welke manier je daar een kansrijke aanvraag kunt indienen. Ook kunnen we beoordelen of je plan in aanmerking komt voor financiering vanuit de gemeente. Tenslotte bekijken we of je plan ook direct door Westland Cultuurweb gefinancierd kan worden. 

Hiervoor zijn drie mogelijkheden:

• Gezamenlijke activiteiten cultureel veld: Cultuurweb heeft jaarlijks een budget om gezamenlijke en overkoepelende activiteiten door het culturele veld financieel te ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld het slagwerkfestival, het boekengala, een workshopdag voor theatermakers of zangers óf een cultureel festival in één van de kernen. Dit budget is niet bedoeld voor activiteiten van individuele organisaties. Wanneer je met ons in gesprek gaat kunnen we beoordelen of je plannen binnen dit budget passen. 

• Regeling Kleine Culturele Initiatieven: Wij voeren deze gemeentelijke regeling uit, die organisaties de kans geeft een subsidie van maximaal € 1500 aan te vragen voor kleine projecten in één van de Westlandse kernen. Wanneer je overweegt hiervoor een aanvraag te doen, ga dan met ons in overleg. Meer over deze regeling vind je hier.

• Cultuurimpuls Corona Westland 2022: Cultuurweb ondersteunt organisaties en zzp'ers bij het in een plan gieten van ideeën. Met de regeling wil de gemeente een stimulans geven om kunst en cultuur weer vol in de schijnwerpers te zetten. De hoogte van de subsidie is, per activiteit, voor culturele organisaties maximaal € 20.000 en voor zzp’ers maximaal € 4.000.  Meer over deze nieuwe regeling vind je hier.


Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Neem contact op met Ines of Jasmijn, onze cultuurmakelaars.