maandag 18 september 2023 maandag 18 september 2023

Op 24 oktober 2023 bestaat de Historische Vereniging Wateringen Kwintsheul 50 jaar. Ter gelegenheid hiervan organiseert de vereniging een unieke wedstrijd: de Wateringse Sterrenjacht.

Het wapen van de voormalige gemeente Wateringen, bestaande uit Wateringen en Kwintsheul, was een zwarte ster op een zilveren veld. De ster komt uit het familiewapen van de Heren van de Wateringhe die in de Middeleeuwen het ambacht bestuurden. Tot de dag van vandaag verbindt de ster de beide woonplaatsen uit de oude gemeente. In de twee dorpen is de Wateringse ster op een flink aantal plaatsen te zien, zoals op gebouwen, monumenten en borden. Maar hoeveel sterren zijn er eigenlijk te zien? In de Sterrenjacht kan iedereen op zoek naar sterren en met deze zoektocht een mooie prijs winnen.

De Sterrenjacht is heel eenvoudig: zoek de Wateringse ster in de twee dorpen. De ster moet helemaal te zien zijn, met alle acht punten, vanaf de openbare weg. Een hek of gebouw binnengaan mag dus niet. Ook sterren op vlaggen of auto's tellen niet mee. Om mee te doen met de wedstrijd moet er een lijst met locaties van de sterren worden ingeleverd bij de vereniging. Op die lijst moet, naast naam en contactgegevens van de inzender, precies staan omschreven op welke plek de ster is aangetroffen.

Inleveren kan tot en met zaterdag 7 oktober 2023 via e-mail info@hvwk.nl of persoonlijk op deze dag bij het historisch spreekuur in de Kaaskelder van de Hofboerderij van 13.30 tot 16.30 uur. De winnaars worden uitgenodigd voor de jubileumviering op 24 oktober.