maandag 25 juli 2022 maandag 25 juli 2022

Afgelopen schooljaar vond de pilot Kunstpracht VO plaats. Kunstpracht is een programma dat al langer loopt in het primair onderwijs waar leerlingen kennis kunnen maken met en zich verwonderen over professionele voorstellingen, concerten en musea.

In overleg met de scholen is er een mooi programma opgezet. Leerlingen van leerjaar 1 en 2 konden kiezen uit verschillende voorstellingen zoals Father Figure van Llyod Company en Hold Your Horses van De Dansers. En we hebben twee musea gekozen: het Kunstmuseum en Escher in het Paleis. Vijf scholen deden mee met één of twee leerjaren. De leerlingen van ISW Irenestraat en Vakcollege bezochten het prachtige nieuwe concertgebouw Amare in Den Haag en maakten kennis met Percossa en het Residentie Orkest in de speelse en grappige voorstelling Puls en Ritme. Leerlingen van ISW Gasthuislaan keken ademloos naar de hele energieke en toch ook poëtische voorstelling Hold your horses. Het gesprek met de dansers na afloop maakte duidelijk dat moderne dans wel degelijk aanslaat bij leerlingen van deze leeftijd. ISW Hoogeland bezocht de Wonderkamers in het Kunstmuseum. Met een iPad in de hand ontdekten de leerlingen in tweetallen de verschillende kamers. Ze gingen aan de slag als leerling van architect Berlage, dansten met Piet Mondriaan of ontdekten welk gereedschap een kunstenaar nodig heeft om een beeld te maken.

Ook volgend jaar zal er weer een programma Kunstpracht VO zijn. Om ons voor te bereiden bezochten we tijdens het leernetwerk samen met docenten van verschillende scholen het museum Beelden aan Zee. Aan de hand van vijf hele verschillende beelden maakten we kennis met één van hun educatieve programma’s Visible Thinking. Tijdens deze interactieve rondleiding werden we uitgedaagd om langer en beter naar kunst te kijken én daar zelf betekenis aan te geven. Aan de hand van prikkelende doordenkvragen en creatieve kijkopdrachten gingen we met elkaar in gesprek.

Ben je nieuwsgierig geworden naar Kunstpracht VO en wil je meer weten? Neem dan contact op met cultuurcoach Bernadette.