maandag 25 april 2022 maandag 25 april 2022

Sinds 2013 bestaat het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit: CmK. Op dit moment zitten we in de derde periode van CmK, CmK3 dus. Er is echter een belangrijk verschil met voorgaande periodes, namelijk dat het voortgezet onderwijs nu ook een volwaardige plek heeft in dit programma. Hoera!

Het doel van CmK is kinderen en jongeren laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen en jongeren zich tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw.

Westland Cultuurweb is penvoerder voor CmK in het Westland. Dit betekent dat wij in samenspraak met de Westlandse scholen de aanvraag voor dit programma bij het Fonds voor Cultuurparticipatie indienen. Een belangrijk onderdeel van het programma is de borging van cultuureducatie in het onderwijs. Hiervoor wordt o.a. het impulsbudget ingezet. Dit schooljaar is de hoogte van het impulsbudget VO € 2.000 per school.

Je kunt dit budget inzetten door kunstvakdocenten bij te laten scholen in een bepaald onderdeel van hun vak welke onderbelicht is. Denk aan: workshops op het gebied van bijvoorbeeld fotografie, film, muziek. Maar je kunt dit geld ook inzetten voor een brainstorm over de visie op cultuureducatie met het gehele team. Of door het inschakelen van een co-teacher, die een docent helpt in het verder ontwikkelen van een bepaald onderdeel in het vak. Zolang het gaat om een structurele, doelmatige verbetering voor jouw school, past het binnen het impulsbudget.

Voorbeelden van hoe impulsbudgetten ingezet zijn op een aantal Westlands scholen:

  • De heidag voor de hele kunstvaksectie  van ISW Hoogeland om de visie op cultuurbeleid te formuleren en na te denken over de toekomst  en borging van cultuureducatie op de school.
  • Workshops keramiek en glazuren aan verschillende docenten beeldende vorming op ISW Irenestraat.
  • Theater- en muziekworkshops als introductie en stimulans voor het productiehuis Play Now op ISW Gasthuislaan.
  • Een studiedag over creativiteit voor docenten van theoretische vakken op het Floracollege.
  • Co-teaching t.b.v. de ontwikkeling van de lange leerlijn Kunst, Cultuur & Maatschappij op het Vakcollege.

Voor het schooljaar 2021-2022 is er per VO school € 2.000 beschikbaar. Dit bedrag moet worden ingezet voor 1 juli! Heb je vragen of voorstellen over het inzetten van het impulsbudget, neem dan contact op met cultuurcoach Bernadette.