Steffie Michels - voorzitter
Notaris en partner bij Westport Notarissen N.V.
Steffie Michels - voorzitter

Nevenfuncties: Lid Verantwoordingsorgaan Notarieel Pensioenfonds | Plaatsvervangend lid van de Kamer voor het notariaat | Lid Raad van Commissarissen Home Instead Thuisservice Haaglanden Zuid & Oost B.V.

Sylvia Wiegers
Cultuureducatiespecialist bij Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)
Sylvia Wiegers

Eric Borggreve
Voorheen directeur/bestuurder Woningcorporatie Naaldwijk, manager Wonen & Zorg Woningcorporatie Vestia
Eric Borggreve

Nevenfuncties: Culturele Raad Wateringen Kwintsheul | Bestuurscoach Vitis Welzijn/van Poelje Academie

Stephan Persoon
Directeur Agium Finance & Control
Stephan Persoon

Nevenfunctie: Penningmeester van Stichting Community Service van de Rotary Club Westland

Jos van der Ende
Voorheen voorzitter College van Bestuur Westlandse Stichting voor Katholiek Onderwijs (WSKO)
Jos van der Ende

Nevenfuncties: Lid Raad van Advies bij Stichting Filiorum Future – De Lier | Bestuurssecretaris Lionsclub Zoetermeer | Commissaris bij Bronsgroen B.V.