Westland Cultuurweb is een zelfstandige stichting met als doel het stimuleren van een zo gevarieerd mogelijk aanbod van kunst, cultuur en educatie binnen de gemeente Westland en om voor dit doel de financiĆ«le middelen te verwerven. Cultuurweb is opgericht in 2013 op initiatief van de gemeente Westland. 

Het werkgebied van Cultuurweb strekt zich uit over de volgende domeinen:

  • Het financieren en stimuleren van de buitenschoolse educatie voor kinderen en jongeren.
  • Het stimuleren en ondersteunen van de binnenschoolse educatie in onderwijs en kinderopvang.
  • Het stimuleren en ondersteunen van het cultureel veld.
  • Het stimuleren en initiĆ«ren van kunstprojecten in zorg en welzijn.

Westland Cultuurweb is voor een groot gedeelte van haar activiteiten afhankelijk van een jaarlijkse subsidie van de gemeente Westland. Hierover wordt jaarlijks verantwoording afgelegd bij de gemeente middels een jaarverslag en een jaarrekening, vergezeld van een goedgekeurde accountantsverklaring. Cultuurweb heeft als netwerkorganisatie vrijwel geen eigen inkomsten. De laatste jaren is Cultuurweb steeds succesvoller geworden in het werven van fondsen en sponsoring, die inmiddels een substantieel deel van onze kosten dekken. 

Westland Cultuurweb onderschrijft en werkt volgens de uitgangspunten Governance Code Cultuur en de Fair Practice Code. Daarnaast zet Cultuurweb zich in om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken in navolging van de Code Culturele Diversiteit & Inclusie

Cultuurweb kent een Raad van Toezicht model. De leden van de Raad van Toezicht zijn hier te vinden. Westland Cultuurweb is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Klik hier voor de verantwoording. In het kader van deze twee regelingen zijn onze beleidsplannen, jaarverslagen en jaarrekeningen openbaar.

 
Via onderstaande links zijn deze te lezen:

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Beleidsplan 2021-2024
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019

Statuten Westland Cultuurweb