Verspreiding van kennis over de 's-Gravenzandse geschiedenis

Historische werkgroep Oud 's-Gravenzande

De Historische Werkgroep zet zich in voor het behoud en de verspreiding van de kennis van de ’s-Gravenzandse geschiedenis. Daarbij valt niet alleen te denken aan het bestuderen van de stadsgeschiedenis maar ook bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van de tuinbouw. Ook proberen wij vast te leggen hoe de inwoners in de loop der eeuwen in de stad ’s-Gravenzande en Sand-Ambacht werkten en woonden. De werkgroep geeft op verzoek inlichtingen en publiceert regelmatig historische artikelen in boeken en tijdschriften over de rijke geschiedenis van ’s-Gravenzande. In verband hiermee hebben wij voor ons onderzoek belangstelling voor historisch materiaal over ’s-Gravenzande, Hoek van Holland en Heenweg, zoals documenten, kaarten en foto’s om te kopiëren. Ook zijn wij geïnteresseerd in plaatselijke archeologische vondsten. De werkgroep heeft nauwe relaties met de andere Westlandse historische verenigingen en werkgroepen en het Westlands Museum.

Contact

Bezoekadres (hoofd)locatie
Heliotroop 11
2691 HJ 's-Gravenzande

Actief in de volgende disciplines

Erfgoed

Mijn Cultuurweb

Log hier in voor je eigen educatieoverzicht of meld je aan.