bevolking in aanraking brengen met kunst en cultuur

Stichting Kunst en Cultuur Westland

Stichting Kunst en Cultuur Westland

Doelstelling:
Zoveel mogelijk inwoners van het Westland in aanraking doen komen met kunst en cultuur en
voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of
daartoe bevorderlijk kan zijn. (zie artikel 3 van de statuten)
Het gaat dan bv. over:
- Concerten en bespelingen in de Oude Kerk Naaldwijk: concerten door professionele musici, maar ook muziekuitvoeringen van professionele en amateurmusici bij bv. de Nationale Zomerbloemententoonstelling.
- Het Adriaan C. Schuurman Orgelconcours (jaarlijks in de Oude Kerk Naaldwijk).
- Activiteiten m.b.t. de Nationale orgeldag (vindt steeds plaats op Monumentendag).
- Samenwerkingsprojecten tussen amateur- en professionele muziek en bv. dansante en beeldende kunst.
- Aandacht voor het materiële en immateriële culturele erfgoed, zoals de beiaardcultuur. Gelden inzamelen voor het uitbreiden van het carillon te Naaldwijk tot een volwaardig carillon.
- Organiseren van tentoonstellingen, voorstellingen, manifestaties en evenementen op cultureel en kunstzinnig gebied.
- (stimuleren van) publicaties op het gebied van kunst en cultuur in het Westland.
- (stimuleren van) activiteiten waarbij zo veel mogelijk inwoners van het Westland in aanraking komen met kunst en cultuur.

Contact

Bezoekadres (hoofd)locatie
Linde 29
2671 PJ Naaldwijk

Tel: 0174-627986
http://www.kcwestland.nl

Actief in de volgende disciplines

Erfgoed
Muziek

Mijn Cultuurweb

Log hier in voor je eigen educatieoverzicht of meld je aan.