Visie Kunstkracht

Kunstkracht kent diverse doelstellingen. Er wordt aangesloten bij de kerndoelen van de SLO. Waar van toepassing wordt er ook gewerkt met de SLO-leerlijnen kunstzinnige oriëntatie. Deze leerlijnen bieden specifieke doelstellingen voor diverse kunstdisciplines. Voor de kunstdisciplines waar deze leerlijnen niet beschikbaar voor zijn, zijn er doelstellingen geformuleerd door een werkgroep van kunstvakdocenten en leerkrachten. Ook wordt er gewerkt met het Winchester Educatie model. Tot slot wordt er aandacht besteed aan de intelligenties van Gardner.

 

SLO kerndoelen

In de kerndoelen van de SLO zijn in het gebied kunstzinnige oriëntatie drie doelen geformuleerd. Het betreft doel 54, 55 en 56.
54. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
55. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
Uiteraard wordt er, naast deze kerndoelen in kunstzinnige oriëntatie, aansluiting gezocht met kerndoelen van andere vakgebieden.

 

SLO leerlijnen kunstzinnige oriëntatie

In 2015 ontwikkelde de SLO enkele leerlijnen kunstzinnige oriëntatie. Deze leerlijnen richten zich op de disciplines muziek, drama, dans, beeldend en cultureel erfgoed. De leerlijnen zijn niet uitgewerkt in lessen zoals in Kunstkracht, maar schetsen de doelstellingen waar leerlingen in het primair onderwijs aan zouden moeten werken. De leerlijnen van SLO zijn hier te vinden. Bij alle leerlijnen gaat de SLO uit van een creatief proces bestaande uit vier fasen. Deze fasen lopen van oriënteren en onderzoeken naar uitvoeren en evalueren. Reflecteren heeft bij iedere fase een cruciale rol. De SLO publiceerde een brochure met alle informatie over de leerlijnen en een praktische handreiking om met de leerlijnen en het creatieve proces te werken.

 

Winchester Educatie Model

Westland Cultuurweb gebruikt het Winchester Educatie Model als basis voor de leerlijnen. Dit Five Creative Dispositions Model, ontwikkeld door de University of Winchester, is een instrument om de resultaten van cultuureducatie te meten. Doel van het onderzoek was een methode te ontwerpen om de ontwikkeling van creativiteit bij kinderen tussen zes en zestien jaar te kunnen meten. Hierdoor ontstond een beeld van en een visie op deze creatieve ontwikkeling.

Ten grondslag aan het instrument ligt de visie dat creativiteit uit vijf competenties bestaat, namelijk verbeeldingskracht, nieuwsgierigheid, samenwerken, doorzettingsvermogen en vakmanschap. In het model staat het kind centraal. In de eerste ring staan de ‘kerncompetenties’ die elk kind ontwikkelt wanneer het met cultuureducatie bezig is. De buitenste ring toont het gedrag en/of de houding die hiervoor nodig is.

 

Bij alle leerlijnen en lessen wordt door Westland Cultuurweb aangegeven welk gedrag en welke competenties specifiek ontwikkeld worden. Deze opbouw zorgt er daarmee voor dat binnen elke discipline een logische ontwikkeling van deze competenties plaatsvindt. Lees hier het volledige onderzoeksrapport. Neem voor meer uitleg over ‘het Winchester model’ en hoe het ingezet wordt binnen de leerlijnen contact met ons op via info@westlandcultuurweb.nl

 

De acht intelligenties van Gardner

Gardner formuleerde een theorie over meervoudige intelligentie. In zijn benadering is iedereen meervoudig intelligent, maar heeft iedereen wel een talent voor één of enkele intelligenties. De acht intelligenties die hij onderscheidt zijn: taalslim, rekenslim, natuurslim, muziekslim, beweegslim, beeldslim, mensslim en zelfslim. De leerlijnen haken impliciet in op deze diverse intelligenties. In de leerlijn vakoverstijgend werken met cultuureducatie wordt expliciet in kaart gebracht welke intelligenties er aangesproken worden door de werkvorm of de les in te zetten.