Beeldende kunst Beeldende kunst
Dans Dans
Erfgoed Erfgoed
Mediakunst Mediakunst
Literatuur & Filosofie Literatuur & Filosofie
Muziek Muziek
Theater Theater
Cultuur & WNT Cultuur & WNT
0,00 0,00
Teambreed Teambreed
Woensdag 2 oktober 2024 van 13:00 tot 17:30 Woensdag 2 oktober 2024 van 13:00 tot 17:30

Omschrijving

WNTWeb, Bibliotheek Westland en Westland Cultuurweb organiseren op woensdagmiddag 2 oktober 2024 van 13:00 tot 17:30 uur, voor de tweede keer, een conferentie rondom kunst, literatuur en techniek in het onderwijs. Middels verschillende workshops kan je je verdiepen en laten inspireren op het gebied van taalvaardigheid, leesbevordering, natuur & techniek, STEAM, muziekeducatie, kunst & burgerschap en nog veel meer. Wetenschapsjournalist Mark Mieras start de middag en neemt ons mee in de wondere wereld van de ontwikkeling van een kinderbrein. Lunch en borrel worden verzorgd!

Meld je hier aan voor VerwOnderwijs

Programma:

13:00 uur: lunch en ontvangst
13:30 uur: lezing wetenschapsjournalist Mark Mieras
14:30 uur: start workshopronde 1
15:45 uur: start workshopronde 2
16:45 uur: borrel en afsluiting

Keuze workshops ronde 1:

Workshop 1. Burgerschap en film | Filmhub Zuid-Holland: Daag je leerlingen uit hun ogen en oren wijd open te zetten, bewust waar te nemen, zich te verwoorden en met aandacht te luisteren naar de ander. In de workshop ‘Kijk&Vertel’ leer je hoe je een gesprek met leerlingen kan begeleiden naar aanleiding van een prikkelende film. De workshop is gebaseerd op Visual Thinking Strategies (VTS), een techniek die is ontwikkeld om kunst te beschrijven, te analyseren, te reflecteren en ideeën te onderbouwen. Voor deze lesvorm hoef je echter geen expert te zijn! Je vertrekt van simpele vragen en er zijn geen foute antwoorden. In de workshop ontdek je ook waar je geschikte films of fragmenten kan vinden om een bepaald thema in je klas te introduceren. Film is namelijk een prachtig middel om de wereld in je klaslokaal te brengen: voor wie film spreekt, gaat de wereld open!

Workshop 2. Gelijke kansen voor meiden en jongens | Alliantie Worden wie je bent: Door kleine handelingen kun je alle leerlingen dezelfde kansen geven, of het nu meiden zijn of jongens. Onderzoek toont aan dat onbewuste ideeën over meiden en jongens een rol spelen in het onderwijsproces. Het gevolg: sterke verschillen in de school-, studie- en beroepsloopbanen van jongens en meiden. Jongens presteren minder goed en vallen vaker uit. Meiden kiezen nog te weinig voor technische beroepen. Voor leerlingen die buiten de gebaande paden treden, is er een verhoogd risico op pestgedrag.
In deze inspiratiesessie gaan we in een actief en inspirerend uur verkennen welke bewuste & onbewuste ideeën over meiden en jongens er bestaan en welke invloed die kunnen hebben op het onderwijs. Worden Wie Je Bent.

Workshop 3. Rian Visser – Auteur en Kinderboekenambassadeur:
'Een boek is net een tent
waarin jij in je eentje
op vakantie bent.'
Rian Visser schrijft humoristische en spannende kinderboeken, die perfect aansluiten bij de interesses van kinderen, zoals de veelgelezen series Blitz! en Robotoorlog maar ook prentenboeken en dichtbundels, zoals Het is een zachte dag vandaag en Alle wensen van de wereld waarvoor ze een Zilveren Griffel ontving. Ze maakt vaak digitale lessen bij haar boeken en bedacht het populaire Raadgedicht, www.raadgedicht.nl. De komende twee jaar is Rian Visser Kinderboekenambassadeur van Nederland: kinderboekenambassadeur.nl.
Rian vertelt wat haar missie als Kinderboekenambassadeur is en samen met haar ga je aan de slag met twee verwerkingen die zij ontwikkelde voor kinderen waarin fantasie en creativiteit leiden tot een eigen verhaal. Direct te gebruiken in de klas!

Workshop 4. Hoe luister je naar muziek? | Residentie Orkest: Een ensemble bestaande uit vier musici van het Residentie Orkest speelt een muziekstuk uit hun repertoire. De docent van het RO gaat met jullie aan de slag met 'horen' op een manier die vergelijkbaar is met de methode Visual Thinking Strategies: hoe te luisteren naar muziek met leerlingen van diverse leeftijdsgroepen.
Hoe kan je de juiste vragen stellen aan leerlingen, zodat ze gerichter gaan luisteren, zichzelf kunnen en durven uitdrukken en de muziek meer betekening voor ze krijgt? Na deze workshop heb je praktische tools om er zelf mee aan de slag te gaan.

Workshop 5. Duik in de wereld van de wetenschap! | WNTweb: Tijdens deze workshop ga je als een echte wetenschapper aan de slag. In teamverband onderzoek je de nieuw ontdekte planeet Moendoes - welke wezens leven er en hoe gedragen die zich? Spelenderwijs maak je zo kennis met wetenschappelijk onderzoek. Het gaat hierbij niet om ‘heel veel weten’, maar juist om nieuwsgierigheid, creativiteit, logisch redeneren en teamwerk. Je gaat vervolgens in gesprek hoe je jouw eigen leerlingen op een aansprekende manier kunt laten kennismaken met wetenschap en hoe zij met een open blik op onderzoek kunnen gaan.
Na de workshop kun je de les meteen inzetten in je klas. Alle nodige materialen zijn gratis online beschikbaar.

Workshop 6. De leerkracht / docent als influencer | Lianne van Staalduinen: Waarom lezen mijn leerlingen niet? En wat kan ik daaraan veranderen? Tijdens deze workshop wordt je overtuigd van de ongelooflijke invloed van de leerkracht op wat en hoe kinderen lezen.

Keuze workshops ronde 2:

Workshop 1. Theater Improvisatie | Toos sax van der Weijden: In de workshop improvisatie ervaar je wat improviseren inhoudt en hoe het in zijn werk gaat. Je leert wat de rol van de spelers, de spelbegeleider en de kijkers is. Je oefent met spontaan spel en met actief luisteren, kijken en voelen. Je probeert uit hoe je spel blokkeert en hoe je in samenspel ideeën, creativiteit en energie kunt laten stromen. Deze ingrediënten pas je toe in inspringspelen en ‘de vloer op’ scènes.
Tenslotte zullen we uitwisselen hoe je dit als docent in jouw klas kunt toepassen. Deze theateroefeningen zijn ook meteen goed toe te passen in de klas en voor verschillende leerjaren.
Toos Sax van der Weijden Toos heeft 30 jaar ervaring als bedrijfstrainer, acteur, coach en theatermaker. Explorans - speelse training en coaching.

Workshop 2. Inspiratiesessie - Omgaan met neurodiversiteit in de klas | Saskia Buma: Neurodiversiteit verwijst naar de natuurlijke variaties in het menselijke brein en de werking ervan. Het omvat onder andere autisme en andere neurologische variaties die invloed hebben op hoe mensen denken, leren, en omgaan met de wereld om hen heen. In een klaslokaal betekent dit dat elke leerling unieke sterke punten en uitdagingen heeft, wat vraagt om een flexibele en inclusieve benadering van lesgeven.
In de workshop ontdekken de deelnemers uitdagingen van neurodiverse leerlingen aan hand van het verhaal van Merlijn Goldsack. De moeder van Merlijn (Saskia Buma) zal het gesprek aangaan met de leerkrachten over het omgaan met neurodiverse leerlingen. Zij zal haar ervaringen en inzichten delen. Ook de docenten worden gevraagd om hun ervaringen en inzichten te delen. My journey for education. (Mogelijk gemaakt door de Brunel Foundation).

Workshop 3. Maak een podcast | Klaar Mous, Lees-mediacoach: Spannende en meeslepende verhalen vertellen met enkel geluid: podcasts maken is helemaal van nu! Leerlingen ontdekken wat er allemaal komt kijken bij het maken van een goed online audioverhaal. De leskist zit vol met apparatuur en met spannende, informatieve en grappige boeken. Hoe neem je jouw klasgenoten zo mee in jouw favoriete boek, dat zij niet kunnen wachten om het bij de bibliotheek te lenen?!

Workshop 4. Weten waar de woorden zijn, creatief met taal | Mariet Lems: Schrijver, dichter en specialist literatuureducatie Mariet Lems herdrukte in 2023 haar populaire boek Weten waar de woorden zijn. Dit boek, vol inspirerende opdrachten, schrijfvormen en literatuuropdrachten, biedt leerkrachten handvatten om op een heel andere manier in de klas aan de slag te gaan met literatuureducatie. Want dat is alles behalve saai!

Workshop 5. Op expeditie door de 7 Werelden van Techniek | WNTweb: Behalve in praktijklessen is de inhoud van de lesstof in de bètavakken voor leerlingen niet altijd even goed te verbinden met hun belevingswereld – ze missen context. Met als resultaat dat deze vakken onterecht als saai en moeilijk worden ervaren. ‘De 7 Werelden van Techniek’ is een hulpmiddel dat de leerlingen en leerkrachten helpt om die context te brengen in de les. Waar is techniek en technologie allemaal te vinden? Welke techniekwereld spreekt jou het meeste aan?
Na een korte inleiding over de 7 werelden gaan de leerkrachten ontdekken welke wereld hun het meeste aanspreekt en gaan ze op expeditie door de 7 werelden. 7 werelden van techniek test en Expeditie 7 werelden van techniek.

Workshop 6. Rijke teksten in de klas | Liselotte Dessauvagie: Liselotte Dessauvagie, leesbevorderaar pur sang, vertelt over de huidige richting in leesbevorderingsland. Deze gaat over Rijke Teksten, koppeling lezen aan de zaakvakken en Kennisrijk Onderwijs. Thematisch onderwijs is daarbij een toverwoord.
Hoe doe je dat dan? Wat vraagt dat van schoolleiding en leerkrachten? Welke bronnen gebruik je dan?

Meld je hier aan voor VerwOnderwijs