Verdiepingsreeks - Muziek - PO groep 4

Kunstkracht

Beeldige muziek

Les 1:
In deze les gaan de leerlingen aan de slag met het verzinnen van een verhaal waar muziek in zit. Ze beginnen met het vormgeven van een karakter, de ‘wie’. Daarna wordt ingegaan op een locatie, de ‘waar’, waar geluiden bij worden verzonnen. De derde opdracht is het verzinnen van de ‘wat’, de actie. Met de verzonnen wie-wat-waars worden vervolgens korte verhaaltjes bedacht, die met zo veel mogelijk geluid en zo min mogelijk tekst worden uitgespeeld.

Les 2:
In deze les wordt voortgeborduurd uit het verhaal waar les 1 mee is afgesloten. Vandaag gaan de leerlingen op zoek naar geluiden bij het verhaal. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van spullen die ze vinden op school en muziekinstrumenten (van school en meegebracht). Ze gaan aan de slag met leidmotives, grooves en soundscape.

Les 3 & 4 (externe lessen):
In de twee lessen die door de externe docent worden gegeven wordt er naar aanleiding van een in de eerste les gemaakt verhaal (of een verhaal dat met de leerkracht is overlegd) een grafische partituur gemaakt. Deze grafische partituur wordt door de leerlingen gespeeld. Zowel de partituur als de geluiden, motieven en melodieën worden interactief met de klas bedacht naar inzicht van de externe (muziek)docent. Het eindproduct bevat in ieder geval de volgende elementen: hoorspel, programmamuziek, leidmotiv, sfeer/soundscape en groove. Bovendien besteedt de externe docent aandacht aan herhaling, contrast, dynamiek, tempo en tempoverschillen, uitbeelden, samenspel en actie-reactie.

Les 5:
De leerkracht voert samen met de leerlingen een generale repetitie uit. Vervolgens voeren ze het eindproduct op voor een publiek, zoals een andere klas of de ouders. De lessenreeks wordt afgesloten met een korte reflectie, indien gewenst samen met het publiek.

Log in om lesmateriaal te downloaden.

Over deze lessenreeks
Discipline Muziek
Thema Beeldige muziek
Doelgroep PO
Niveau Verdiepingsreeks
Aantal lessen 5

Benodigdheden

De mogelijkheid om muziek af te spelen.
Een hoge hoed.
Enkele attributen (afhankelijk van verhaal)

Mijn Cultuurweb

Log hier in voor je eigen educatieoverzicht of meld je aan.