Verdiepingsreeks - Theater - PO groep 7

Kunstkracht

Tekstbehandeling

Les 1:
In deze les gaat het vooral om samenwerken. De leerlingen gaan gezamenlijke verhalen vertellen; letterlijk. Ze gaan eerst woord voor woord met elkaar een verhaal vertellen. Vervolgens werken ze stapsgewijs toe naar scènes waarin één leerling de stem van de personage is en de ander de personage speelt.

Les 2:
In deze les gaat de helft van de klas onderzoeken hoe een nieuwsbericht wordt verteld aan de hand van een krantenartikel. Wat doet het als je een tekst zo neutraal mogelijk moet vertellen? De andere helft van de klas onderzoekt een genre waarin emoties juist enorm worden overdreven: de reclamespot. Ze maken op basis van de kenmerken een scène. Bij het presenteren onderzoeken ze vervolgens wat het doet als de kenmerken van het andere genre worden gebruikt in de scène die ze gemaakt hebben.

Les 3:
In deze les gaan de leerlingen aan de slag met het sprookje van Roodkapje. Ze leren meer over verschillende vertelgenres. Ze onderzoeken verschillende manieren van spreken. Vervolgens gaan de leerlingen aan de hand van het sprookje het verhaal in een totaal ander genre omzetten.

Les 4:
In deze les gaan de leerlingen aan de slag met korte theaterteksten. Ze leren iets over subtekst en hoe ze een tekst zo geloofwaardig mogelijk kunnen spelen. Aansluitend gaan ze met korte theaterteksten scènes maken. Aan het einde van de les bepalen de leerlingen welke scènes uit de afgelopen lessen interessant zijn om te presenteren aan een publiek.

Les 5:
In deze les bereiden de leerlingen zich voor op de presentatie. Ze oefenen de scènes nog een keer voordat ze het met publiek gaan spelen.

Log in om lesmateriaal te downloaden.

Over deze lessenreeks
Discipline Theater
Thema Tekstbehandeling
Doelgroep PO
Niveau Verdiepingsreeks
Aantal lessen 5

Benodigdheden

De mogelijkheid om filmpjes af te spelen.
Een aantal spullen uit de klas of het gymlokaal (wat er voor handen is)
Korte krantenartikelen (zie bijlagen)
Theaterteksten (zie bijlagen)

Mijn Cultuurweb

Log hier in voor je eigen educatieoverzicht of meld je aan.