Verdiepingsreeks - Theater - PO groep 4

Kunstkracht

Het Hele 'levende' Groot Westland

Les 1:
De leerlingen maken een collage van verschillende onderdelen die in een (regionale) krant voorkomen. De onderdelen worden gegroepeerd in verschillende thema’s, zoals sport (uitslagen en wedstrijdschema’s), cultuur (uitvoeringen plaatselijke muziek- en toneelverenigingen), nieuws, verkeershinder, activiteiten (streekmarkt, historische wandeling, bibliotheek), vermiste dieren, te koop aangeboden of gevraagd, familieberichten (overlijden, geboorte, bruiloft), ondernemen, gemeentezaken (openbare bekendmakingen of omgevingsvergunningen) etcetera. De collage wordt per groepje voor de klas gepresenteerd.

Les 2:
De verschillende onderdelen van de collage worden nu op een fysieke manier gepresenteerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verbeelden van een stripje of de puzzel. De krant wordt ook in vorm benadrukt, het contrast tussen geschreven en verbeelden letterlijk nemen. Als je iets uitbeeldt, gaat het vaak nog meer leven. Daarom wordt in deze les eerst letterlijk iets uitgebeeld. Daarna worden een aantal nieuwsberichten verbeeld. Tot slot worden een aantal sportartikelen theatraal gemaakt.

Les 3:
De verschillende onderdelen van de collage worden weer op een fysieke manier gepresenteerd. Al in deze les wordt door de klas en de docent een keuze gemaakt welke onderdelen goed genoeg zijn om de volgende les aan de externe docent te laten zien. Wat was er leuk, wat werkte goed? Ook worden hier zonodig afspraken over gemaakt. De leerlingen zullen eerst vreemde dingen moeten ‘verkopen’. Daarna worden er tableaux gemaakt vanuit verschillende krantenkoppen. Tot slot worden er familieberichten uitgespeeld.

Les 4: (externe docent)
In deze door een externe theaterdocent gegeven les is het de bedoeling dat de externe docent het bestaande verzamelde materiaal uit de voorgaande lessen bekijkt en verder afregisseert. Daarna monteert de externe docent het geheel aan elkaar. De externe docent giet alles dus in een presenteerbare vorm die fragmentarisch is, maar met een voor de leerlingen duidelijk begin, midden en eindpunt. Uiteindelijk zal er dus aan het eind van les 4 een compositievoorstelling gemaakt zijn die in les 5 aan een andere klas gepresenteerd kan worden. De uiteindelijke voorstelling in les 5 zal zo’n 15 tot 20 minuten duren.

Les 5:
Deze les zal de montagevoorstelling met fragmenten uit de regionale kranten gepresenteerd worden voor een andere klas. In deze les wordt dus alles wat er die weken ervoor is aangeleerd gepresenteerd. Afhankelijk van de keuzes van de leerkracht en de externe docent zal een vorm zijn gekozen om dit te presenteren. Bijvoorbeeld: met de hele klas een krant open slaan en dan start er een fragment. Het is de bedoeling dat iedere leerling in ieder geval in één fragment te zien is.

Log in om lesmateriaal te downloaden.

Over deze lessenreeks
Discipline Theater
Thema Het Hele 'levende' Groot Westland
Doelgroep PO
Niveau Verdiepingsreeks
Aantal lessen 5

Benodigdheden

Verschillende regionale kranten (zoals Het Hele Westland, Groot Westland, Velo Nieuws, Zuidwesterkrant etcetera)
Grote lege vellen papier
Scharen en lijm
Voorwerpen die een beetje vreemd van vorm zijn, waarbij je meerdere ideeën krijgt over wat het zou kunnen zijn. Denk aan een vergiet, soeplepel, opblaas zwembandje, afwasteiltje etcetera.
Eventueel: rekwisieten en decorstukken

Overige informatie

Les 1, 2, 3 en 5 worden door de eigen leerkracht gegeven. In les 4 wordt een externe theaterdocent ingezet om het reeds ontwikkelde materiaal verder af te regisseren en de montagevoorstelling vorm te geven.

Mijn Cultuurweb

Log hier in voor je eigen educatieoverzicht of meld je aan.