Verdiepingsreeks - Theater - PO groep 3

Kunstkracht

Sokpoppen spel

Les 1:
In deze les staat het zelf maken van de sokpop centraal. De leerlingen maken zelf onder begeleiding van hun eigen leerkracht een sokpop en maken een aanzet tot het ontwikkelen van het karakter van hun eigen sokpop. Voor aanvang van de les moet de opdracht aan de leerlingen zijn gegeven om zelf een schone sok mee te nemen van huis of er moeten voldoende sokken aanwezig zijn.

Les 2:
De eigen leerkracht leert de basisvaardigheden van het sokpoppenspel aan en de karakters worden verder uitgewerkt tot heuse sokpop typetjes. Ook oefenen de leerlingen alvast met het spelen met de sokpoppen. Spelenderwijs gaan ze dit steeds handiger doen.

Les 3: externe docent
Een externe docent leert de kneepjes van het vak van het sokpoppenspelen. Hier worden de karakters van de zelfgemaakte poppen ook verder uitgediept.

Les 4: externe docent
Een externe docent leert de kneepjes van het vak van het sokpoppenspelen. Hierbij worden de karakters van de zelfgemaakte poppen verder uitgediept. De uiteindelijke sokpoppenshow wordt vormgegeven.

Les 5:
De eigen docent presenteert met de klas de grote sokpoppenshow om de lessenreeks af te sluiten met alles wat er die weken ervoor aangeleerd is. Afhankelijk van de keuzes van de leerkracht kan de show uit meerdere onderdelen bestaan. Het is de bedoeling dat in ieder geval elke leerling zijn of haar sokpop tijdens de show minimaal één keer kan tonen (tot leven kan laten komen). In het meest ideale geval spelen de leerlingen de gehele les met hun sokpop een rol; dus ook de voorbereiding voor een optreden wordt dan uitgespeeld door de sokpop. De haalbaarheid van het constant spelen zal in de lessen hiervoor gebleken zijn. Wanneer dit niet haalbaar is volstaat het natuurlijk ook als de leerlingen een deel van de show met hun sokpop een rol spelen.

Log in om lesmateriaal te downloaden.

Over deze lessenreeks
Discipline Theater
Thema Sokpoppen
Doelgroep PO
Niveau Verdiepingsreeks
Aantal lessen 5

Benodigdheden

Materialen om sokpoppen te maken (o.a. sokken, knopen, naald en draad, wol, plakoogjes, enz.)
Mogelijkheid tot het afspelen van muziek.

Overige informatie

Les 1 en 2 worden door de eigen leerkracht verzorgd, les 3 en 4 door een externe docent (of poppenspeler). De reeks wordt afgesloten met een presentatie voor de eigen groep in les 5, onder begeleiding van de eigen leerkracht.

Mijn Cultuurweb

Log hier in voor je eigen educatieoverzicht of meld je aan.