Rekenen - Vakoverstijgend - PO groep 4

Kunstkracht

Getallen, tafels en meetkunde

Meetkunde:

 1. Beeldende plattegrond (beeldende kunst). De leerlingen kunnen een standpunt bepalen en leren werken met vogelpuntperspectief en plattegrond.
 2. Symmetrische monsters (beeldende kunst). De leerlingen leren spiegelen.
 3. Spiegeldans (dans). De leerlingen leren via een spiegel wat spiegelen is en leren m.b.v. lichamelijke beweging het spiegelen uitbeelden.
 4. Dansend routes lopen (dans). De leerlingen maken kennis met een plattegrond, verschillende routes en verschillende snelheden. Uiteindelijk kunnen ze op een plattegrond aangeven en aan een ander vertellen waar ze op dat moment staan.
 5. Spiegelen in canon (muziek). De leerlingen leren spiegelen en herhalen.


Oriëntatie op getallen:

 1. Getallenfamilies (literatuur). De leerlingen leren over de opbouw van getallen tot en met 100, de schrijfwijze van getallen en de contexten.
 2. Getalgesprek (literatuur). De leerlingen leren over de opbouw van getallen tot en met 100, de schrijfwijze van getallen en de contexten.
 3. Theatertelwedstrijd (theater). De leerlingen oriënteren zich op getallen tot en met 100.
 4. Dansende getalsprongen (dans). De leerlingen kunnen verder tellen met sprongen van 1, 5 en 10 en dit ook visueel uitbeelden.
 5. Dansend getallen splitsen (dans). De leerlingen kunnen door middel van verschillende poses zien waaruit een getal is opgesplitst. Uiteindelijk kunnen ze aan de hand van een getal een splitsing uitbeelden met behulp van andere leerlingen uit de klas.
 6. Ritmisch tellen (muziek). De leerlingen kunnen verder- en terugtellen in tientallen en tot 100.


Vermenigvuldigtafels:

 1. De rappende tafels (muziek). De leerlingen automatiseren en leren de tafels.
 2. Ritmisch vermenigvuldigen (muziek). De leerlingen leren vermenigvuldigen.
 3. Tafelbomen (beeldende kunst). De leerlingen kunnen de tafels visualiseren.
 4. Tafels dansend visualiseren (dans). De leerlingen kunnen de tafels 2, 3, 4, 5 en 10 dansend visualiseren met hun lichaam.
 5. Klappend tafels automatiseren (muziek). De leerlingen kunnen een klapritme van vier tellen bedenken en deze combineren met het opzeggen van een tafel.

Log in om lesmateriaal te downloaden.

Over deze lessenreeks
Discipline Vakoverstijgend
Thema Getallen, tafels en meetkunde
Doelgroep PO
Niveau Rekenen
Aantal lessen 5

Benodigdheden

De benodigdheden worden toegelicht per werkvorm. Open hiervoor de lesplannen.

Overige informatie

Bij het lesmateriaal vind je ook het bestand Werkvormkaarten Kunstkracht 10 vakoverstijgend groep 4. In dit bestand vind je alle werkvormen in taal en rekenen die voor groep 4 beschikbaar zijn. Deze kaarten zijn ook gedrukt beschikbaar op de Westlandse scholen. Als je op de eerste pagina van de werkvorm klikt, kom je automatisch in het bestand waarin de werkvorm volledig uitgewerkt is en waar je ook de benodigde linkjes naar filmpjes, muziek en websites vindt. Neem voor meer informatie contact op via info@westlandcultuurweb.nl

Mijn Cultuurweb

Log hier in voor je eigen educatieoverzicht of meld je aan.