Extern aanbod - Erfgoed - PO groep 6

Kunstkracht

Immaterieel erfgoed

Vier van de vijf workshops zijn extern. Voor deze workshops komen ervaringsdeskundigen naar de klas of gaan leerlingen ergens op bezoek om hun kennis over een bepaalde vorm van immaterieel erfgoed te delen. Het is belangrijk dat de ervaringsdeskundige ingaat op de betekenis van het erfgoed voor hemzelf en de leerlingen de ruimte geeft om een eigen betekenis te formuleren. Ervaren staat centraal: de leerlingen moeten de mogelijkheid krijgen om zelf te ervaren wat het erfgoed voor hen kan betekenen middels een actieve opdracht.

Workshop Immaterieel erfgoed – Evenementen (externe les)
In deze les komen lokale evenementen aan bod.

Workshop Immaterieel erfgoed – Lokale sport (externe les)
In deze les komt lokale sport aan bod.

Workshop Immaterieel erfgoed – Lokaal spel (externe les)
In deze les komt een lokaal spel aan bod.

Workshop Immaterieel erfgoed – Religieuze traditie (externe les)
In deze les komen religieuze tradities aan bod.

Workshop Wiede wiede wiet, wat nu met zwarte piet
In deze les gaan de leerlingen aan de slag met de zwarte piet-discussie. Eerst wisselen ze hun ideeën over zwarte piet uit. Vervolgens lezen ze de strip Wiede wiede wiet, wat nu met zwarte piet? van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Na een korte uitwisseling van mogelijke uiterlijken voor zwarte piet gaan de leerlingen aan de slag met het maken van een tekening van hun zwarte piet-oplossing. In de afsluiting delen de leerlingen hun tekeningen met elkaar en reflecteren ze op hun keuzes.

Log in om lesmateriaal te downloaden.

Over deze lessenreeks
Discipline Erfgoed
Thema Immaterieel erfgoed
Doelgroep PO
Niveau Extern aanbod
Aantal lessen 5

Benodigdheden

De benodigdheden worden toegelicht per workshop. Open hiervoor de lesplannen.

Overige informatie

De workshops voor groep 6 staan in het teken van immaterieel erfgoed. In vier workshops maken de leerlingen kennis met diverse uitingsvormen van Westlands immaterieel erfgoed. Voor deze workshpos kunt u een externe aanbieder inhuren. Staat er nog geen aanbieder in het lesplan opgenomen? Neem dan contact op met Westland Cultuurweb via irozenboom@westlandcultuurweb.nl.

Mijn Cultuurweb

Log hier in voor je eigen educatieoverzicht of meld je aan.