Verdiepingsreeks - Erfgoed - PO groep 4

Kunstkracht

Vechten tegen water

Les 1: externe les
De leerlingen leren over het ontstaan van het Westland en het gevecht tegen de zee wat hiervoor gevoerd moet worden.. Een archeoloog of erfgoedexpert komt hier in de klas over vertellen. Op basis van dit verhaal gaan de leerlingen aan de slag met een actieve verwerking, zoals het maken van beeldende kunst over het gehoorde verhaal. Vervolgens wordt daar actief op gereflecteerd en de relatie met het erfgoedverhaal benoemd.

Les 2:
De leerlingen leren over de ontwikkeling van technieken in het vechten tegen water. Vandaag komen dijken aan bod. Ze luisteren naar het verhaal van Hansie Brinker. Vervolgens associëren ze rondom het begrip dijken en bouwen ze zelf een dijk. De les wordt natuurlijk afgesloten met het testen van de zelfgemaakte dijken.

Les 3: externe les
De leerlingen leren over de ontwikkeling van technieken in het vechten tegen water. Vandaag komt de waterkering aan bod. De leerlingen brengen een bezoek aan het Keringhuis in Hoek van Holland, of een inhoudelijk expert komt langs in de klas. Er wordt expliciet ingegaan op de rol van de waterkering in de historie van het Westland en de betekenis van de waterkering voor de leerlingen in deze tijd.

Les 4:
De leerlingen leren over de bescherming tegen de zee in de vorm van duinen. Na een kennismaking met de duinen en de functie van helmgras leren ze over de Bloedberg in Monster. Ze gaan aan de slag met het verwoorden van een dag in het leven van een bloedbergarbeider. Vervolgens leren ze over iets heel bijzonders: de zandmotor.

Les 5:
Deze laatste les gaat over de watersnoodramp in 1953 en wat er gebeurde in het Westland. Het scheelde maar weinig of alles stond hier onder water! Nadat ze leren over wat er is gebeurd in het Westland gaan ze zelf aan de slag met het maken van een toneelstukje. Wat zouden zij doen als de duinen doorbreken? Aan het einde van de les tonen de leerlingen hun toneelstukjes aan elkaar.

Log in om lesmateriaal te downloaden.

Over deze lessenreeks
Discipline Erfgoed
Thema Vechten tegen water
Doelgroep PO
Niveau Verdiepingsreeks
Aantal lessen 5

Benodigdheden

De mogelijkheid om filmpjes af te spelen.
Per groepje van drie leerlingen een lange, lage plastic bak (zoals deze).
IJsstokjes, grindsteentjes en zand.

Overige informatie

Les 2, 4 en 5 worden door de reguliere leerkracht gegeven. Voor les 1 en 3 dient een kunstvakdocent te worden ingehuurd. Staat er nog geen aanbieder op de website van Westland Cultuurweb opgenomen? Neem dan contact op met Westland Cultuurweb via irozenboom@westlandcultuurweb.nl.

Mijn Cultuurweb

Log hier in voor je eigen educatieoverzicht of meld je aan.