maandag 8 juli 2024 maandag 8 juli 2024

De regeling Kleine Culturele Initiatieven (KCI) is er voor jouw Westlandse kleinschalige verbindende culturele activiteit! De financiële ondersteuning van gemeente Westland ondersteunde de afgelopen periode o.a. een initiatief met majorette-workshops, een rock-'n-roll dansmiddag en een atelierroute. Eerstvolgende deadline van aanvragen is donderdag 1 augustus.

Inwoners, stichtingen en verenigingen, maatschappelijke organisaties, maar ook commerciële organisaties, zoals particuliere dansscholen of muziekscholen, winkeliersverenigingen of bedrijven uit de gemeente Westland kunnen een aanvraag indienen. In het voorjaar maakte muziekvereniging Liora kinderen enthousiast over majorette. Deze kunstvorm, die op een bijzondere manier de verbinding legt tussen muziek, dans en een sportieve prestatie, werd door de vereniging aangeboden in de vorm van workshops en een inloopavond. Hoe leuk, de deelnemende kinderen hebben het traject afgesloten met een optreden tijdens de voorjaarsuitvoering van Liora en Kom in de Kas.

Afgelopen juni is er volop gerock-‘n-rold in wijkcentrum Hof van Heden. Voorafgaand aan de dansmiddag op 26 mei zijn in de weken ervoor twee dansworkshops georganiseerd. Er werd gedanst op muziek uit verschillende genres, waardoor diverse dansstijlen werden beoefend. Op deze manier kwamen de deelnemers in aanraking met een breed scala aan culturele expressies. Ook zijn er initiatieven die nog op de agenda staan, zoals de Open Atelierroute Wateringen Kwintsheul op 7 en 8 september 2024. De route is altijd een verrassende combinatie van de plek (gluren bij de buren) en het te exposeren werk (vrijwel alle disciplines komen aan bod). Doordat de locaties op fietsafstand liggen en het in één weekend wordt geconcentreerd ontstaan er spontaan contacten tussen de deelnemers en - uiteraard met de exposanten op locatie.

KCI is een subsidieregeling van gemeente Westland die door Westland Cultuurweb wordt uitgevoerd. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvragen. Cultuurmakelaars van Cultuurweb kunnen meedenken in het proces ‘van idee naar aanvraag’ voordat het plan wordt ingediend. De regeling is bedoeld voor verenigingen, scholen, maatschappelijke en commerciële organisaties en bewoners die op buurt- of wijkniveau iets willen organiseren. Voorwaarde van het initiatief is dat kunst of cultuur de hoofdrol speelt in de activiteit en dat er verbinding plaatsvindt tussen de mensen voor wie je het organiseert. De uiterste indiendata in 2024 zijn: 1 augustus, 1 oktober en 1 december. Het maximale bedrag dat kan worden aangevraagd is 1800 euro. Meer informatie over de regeling KCI is te vinden op onze website.