maandag 1 juli 2024 maandag 1 juli 2024

Steeds meer kunstenteams van diverse scholen in het voortgezet onderwijs zijn druk bezig met het ontwikkelen en schrijven van een cultuurbeleidsplan. Hierbij wordt vaak het impulsbudget ingezet, waardoor teams een expert kunnen inhuren voor ondersteuning op het gebied van teambuilding, visieontwikkeling of het opzetten van een lange leerlijn.

Waarom een cultuurbeleidsplan?
Het doel van een cultuurbeleidsplan is helder: het biedt een structureel overzicht van het cultuuronderwijs zoals dat op school wordt aangeboden. Daarnaast beschrijft het plan de ontwikkelplannen van de school op dit gebied in concrete en haalbare doelen. Meestal wordt een cultuurbeleidsplan opgesteld voor een periode van vier jaar, waarbij elk jaar een actieplan wordt geschreven om de concrete uitvoering en ontwikkeling voor dat schooljaar vast te leggen.

Hoe ziet zo’n plan eruit?
· Visie en strategie: Begin met een korte beschrijving van de visie en strategie van de school. Wat wil de school bereiken op het gebied van kunst en cultuur?
· Huidige situatie: Geef een overzicht van wat er al gebeurt op school op het gebied van kunst en cultuur. Raadpleeg ook andere secties om te achterhalen welke excursies of workshops er zijn. Dit kan helpen om overlap te voorkomen en samenwerking te stimuleren.
· Visie op cultuureducatie: Samen met het team bepaal je vervolgens wat de visie op cultuureducatie is. Wat willen jullie leerlingen meegeven? Wat zijn de kernwaarden en doelstellingen?
· Doelen en strategie: Vanuit de visie bepaal je de doelen en strategie. Je kunt niet alles in één keer implementeren of ontwikkelen, dus stel je een stappenplan op voor de komende vier jaar.
· Lange leerlijn: Werk samen aan een lange leerlijn kunst en cultuur. Denk na over hoe het vak CKV hierin past en hoe burgerschap een belangrijke plek kan krijgen zonder afbreuk te doen aan het kunstvak.

Met een goed doordacht cultuurbeleidsplan creëer je een solide basis voor structureel en kwalitatief cultuuronderwijs. Door duidelijke doelen te stellen en stapsgewijs te werken, zorg je ervoor dat kunst en cultuur een vaste en waardevolle plek krijgen binnen het curriculum van de school. Het gebruik van een expert kan hierbij net dat beetje extra ondersteuning bieden om de visie en doelen te realiseren.

Vanuit Cultuurweb begeleiden we, kosteloos, de teams in het ontwikkelen en schrijven van zo’n cultuurbeleidsplan. Wil je zelf aan de slag of wil je meer weten, neem dan contact op met Bernadette Lieffering, cultuurcoach vo en mbo.