maandag 22 mei 2023 maandag 22 mei 2023

Zowel in onze eigen levens als in dat van de kinderen zijn beeldschermen en bewegend beeld eigenlijk niet meer weg te denken. Uitleg en lesstof kan worden getoond op het digibord, de leerlingen werken deels op Chromebooks of Ipads. Youtube, films en series zijn dichtbij en snel toegankelijk en daarom een uitgelezen kans om in het onderwijs wat mee te doen. Met de verschuiving naar meer thematisch onderwijs, kan filmeducatie een grote rol spelen. De educatieve films die in de klas worden ingezet ter verdieping, maar ook de meer verhalende films, animatie films of zelf het zelf maken van film kan bijdragen aan een positieve en uitdagende leeromgeving.

Filmhub zet zich in om filmeducatie op scholen op de kaart te zetten. Met vijf uitgedachte vaardigheden bied je leerlingen een gebalanceerde kijk op film:

  • Beleven: met een open blik exploreren
  • Verwoorden: uitdrukken van gevoelens en gedachten met de nadruk op waarneming
  • Onderzoeken: analyseren op verhaal, visie en verschillende contexten
  • Reflecteren: interpreteren en waarderen van film op basis van waarneming en onderzoek
  • Creëren: bedenken en uitvoeren van eigen filmideeën

Filmeducatie is eenvoudig te koppelen aan het lesmateriaal dat in de klas wordt ingezet. Door het gesprek rondom (korte) films te openen, leren kinderen de kracht van beeld, geluid en interpretatie. Behalve praten over film, is het maken en meemaken een belangrijk onderdeel. De vaardigheid creëren sluit aan bij de kunstdiscipline media, maar bijvoorbeeld ook bij digitale vaardigheden en ICT. Met vormen als stopmotion, documentairefilm of uitgespeelde fictiefilmpjes, kunnen leerlingen lesstof omzetten in eigentijdse (film)werkstukken of samenvattingen.

In het kader van het Blinkthema ‘slimme communicatie’ gingen leerlingen van basisschool de Hoeksteen in Honselersdijk bijvoorbeeld aan de slag met eenvoudige stopmotionfilmpjes. Door ze zelf te laten ervaren, worden leerlingen handig in het gebruik van filmtools. Daarnaast leren ze keuzes maken, een verhaal vertellen en samenwerken in een heel andere context.