maandag 20 juni 2022 maandag 20 juni 2022

Zzp’ers in de culturele sector hebben het de afgelopen periode zwaar gehad; het werk viel weg door de coronamaatregelen en inkomsten daalden. Ook hebben er voor deze groep veel veranderingen plaats gevonden én zijn er kansen ontstaan in het onderwijs en culturele veld. Westland Cultuurweb wil deze zelfstandigen ondersteunen en organiseert tot juni 2023 workshops, cursussen en trainingen voor zzp’ers die in het Westland werken en/of wonen. Een geweldige mogelijkheid om als cultuurmaker aan de juiste kennis en ervaring te komen.

Om meer zicht te krijgen op wat er specifiek onder de zzp’ers in het Westland leeft heeft Cultuurweb de zelfstandigen gesproken, hebben zij een behoefteonderzoek uitgevoerd en is er een klankbordgroep opgericht. Samen met de zzp’ers is de netwerkorganisatie tot een mooi programma voor dit jaar gekomen. Cultuurweb vindt het belangrijk dat er gezamenlijk programma’s worden ontwikkeld om zo goed te kunnen anticiperen bij alle kansen en uitdagingen in het culturele veld.

De eerste cursus ‘branding & doelgroepen’ start op maandag 27 juni en 4 juli. In deze cursus krijgen zzp’ers handvatten mee voor de werving van nieuwe klanten of deelnemers. In oktober is er een cursus over het starten of verder opbouwen van een eigen bedrijf. Daarna worden in november ICT-toepassingen behandeld die in te zetten zijn tijdens kunstlessen. Tenslotte zijn er in het najaar van 2022 de workshops ‘(vak)didactiek’ en ‘sociaal domein’. Nieuwe workshops, cursussen en trainingen volgen in 2023.

Alle scholing die Cultuurweb op dit moment voor zzp’ers in de culturele sector organiseert is gratis èn er is een vergoeding beschikbaar voor de geïnvesteerde tijd. Kijk voor meer informatie of het inschrijven voor het volgen van een cursus of workshop op onze website.