maandag 11 april 2022 maandag 11 april 2022

Leren werkt in het onderwijs soms beter al doende dan via trainingen en cursussen. Zeker als je als leerkracht zelf al stappen hebt gemaakt op een bepaald gebied, maar tegen concrete problemen aanloopt is het waardevol als er iemand met je mee kan kijken en je tijdens het uitvoeren van lesprogramma’s kan ondersteunen op de vloer. Ook uit wetenschappelijke studies blijkt hoe waardevol co-teaching kan zijn. 

Eén van de meest bediscussieerde thema’s binnen het primair onderwijs gaat over wie er eigenlijk kunstlessen het beste kan aanbieden: de leerkracht die dagelijks voor de groep staat of een opgeleide kunstvakdocent. Door gebruik te maken van een co-teachingstraject kan er gefocust worden op de sterke punten van de andere co-teacher in plaats van op de tekortkomingen van de reguliere leerkracht.

Fases van co-teaching

Een co-teachingstraject bestaat uit altijd uit een oriënterende fase waarin de vakspecialist en de leerkracht op zoek gaan naar de ontwikkelwensen van de leerkracht. Zo wordt er een specifieke leervraag gef ormuleerd. Met deze leervraag als uitgangspunt wordt er samen een les ontworpen, waarin de leerkracht en de kunstvakdocent evenveel verantwoordelijkheid dragen voor de les. Het kan dus zijn dat de kunstvakdocent een gedeelte van de els op zich neemt, waardoor de leerkracht zich kan focussen op het observeren van de manier van lesgeven. In diezelfde les neemt de leerkracht een even groot deel op zich om buiten de comfortzone te kunnen stappen met het geven van een kunstles, waarbij de co-teacher met kennis en ervaring de leerkracht kan bijstaan.

Uit onderzoek blijkt dat juist het samen uitvoeren van een kunstles ervoor zorgt dat een leerkracht adequatere beslissingen kan maken tijdens de les. Na elke sessie van co-teaching reflecteren en evalueren leerkracht en kunstvakdocent samen op de gegeven les. Leervragen kunnen daarna aangescherpt worden.

Een palet van opties
Wie denkt dat co-teaching een vaste formule heeft, komt bedrogen uit. Juist omdat co-teaching uitgaat van een persoonlijke leervraag en een persoonlijk proces, wordt er in goede samenspraak bepaald op welke manier de co-teaching het meest waardevol is. Drie verschillende vormen van co-teaching:
- Observerende co-teaching. De kunstvakdocent geeft eerst een voorbeeldles, de leerkracht observeert en krijgt eventueel observatieopdrachten mee. Daarna geeft de leerkracht dezelfde of een soortgelijke les.
- Assisterende co-teaching. De leerkracht geeft les, de kunstvakdocent loopt rond in de klas en ondersteunt bij de opdracht. Winst: je zet de expertise van jou en de co-teacher heel doelgericht in. In dit geval participeren beide docenten op gelijkwaardige wijze in de les. Zo kan je al doende en al kijkend leren.
- Observerende en coachende co-teaching. De leerkracht geeft zelf een kunstles, de kunstvakdocent observeert en inspireert de leerkracht met activerende vragen tijdens de les.
- Co-teaching op het gebied van leerlijnen. De leerkracht zet de expertise van de kunstvakdocent in dat geval in om een doorgaande leerlijn te ontwikkelen. Met de pedagogische kennis van de leerkracht en het inzicht van de kunstvakdocent op het gebied van vaardigheden kan er buiten de kaders worden gekeken naar een doorgaande leerlijn in een bepaalde discipline.

Ben je zelf nieuwsgierig naar een co-teachingstraject met een kunstvakdocent? Heb je een concrete leervraag of weet je juist niet waar je moet beginnen met een kunstles? Cultuurcoaches Renske en Tamara helpen je graag verder om te zoeken naar de vorm die bij jou past.