maandag 20 december 2021

Volgend jaar kunnen initiatiefnemers van kleine culturele projecten weer een beroep doen op de Regeling Kleine Culturele Initiatieven. Gemeente Westland en Cultuurweb hebben besloten om de aanvragen voor de regeling KCI t/m maandag 31 januari 2022 nog in versoepelde vorm te behandelen en hierna weer te werken met de ‘eerdere’ voorwaarden. Wegens corona waren de eisen, die aan een verzoek worden gesteld, de afgelopen periode verlaagd.

Met de subsidieregeling wil gemeente Westland het mogelijk maken om op een laagdrempelige wijze een mooi cultureel initiatief op poten te zetten. Deze is bedoeld voor verenigingen, scholen, maatschappelijke en commerciële organisaties en bewoners die op buurt- of wijkniveau iets willen organiseren. Het dient een initiatief te zijn waar kunst en cultuur centraal staat en een verbindende rol speelt. Daarnaast mag het niet tot de reguliere activiteiten van de aanvrager behoren, tenzij er een nieuw publiek wordt aangesproken. Het afgelopen kalenderjaar hebben o.a. Dans Creatie met de schoolplein TikTokdans, Dance Moments Foundation met interactieve mini-voorstellingen voor ouderen, de Honselse Feestweek, de Huis van Beurden wandeling en de feestelijke onthulling van de grenspaal in Kwintsheul een bijdrage ontvangen.

Per initiatief is een bedrag van maximaal 1500 euro beschikbaar. Voor de projecten of activiteiten die uiterlijk maart a.s. plaatsvinden kan t/m maandag 31 januari een aanvraag worden gedaan. De aanvraagdeadline voor initiatieven in het tweede kwartaal (april, mei en juni) is dinsdag 1 maart. Meer informatie over de regeling KCI is te vinden op onze website. Heb je een vraag of wil je jouw idee bespreken? Neem dan contact met ons op via info@westlandcultuurweb.nl.