Kunstkracht 55+ beeldmateriaal

Djembédocent Kees van der Eijk verzorgde het djembéproject voor bewoners van Careyn woonzorgcentrum Rozenhof (2019):


Theaterschool Koperen Kees uit Naaldwijk verzorgde het theaterproject voor bewoners van Pieter van Foreest woonzorglocatie De Hooge Tuinen (2019):


Ter gelegenheid van de stakeholdersbijeenkomst op 28 maart 2019 maakten we onderstaand filmpje. Centraal staat de beleving van mevrouw Van Es in woonzorgcentrum Duinhof en van meneer Ruigrok in woonzorgcentrum de Triangel. Het filmpje brengt prachtig in beeld wat meedoen aan kunst voor deze twee mensen in het bijzonder en voor ouderen in het algemeen kan betekenen.


Voor de conferentie 'Kunstkracht 55+: trots en waardig ouder worden met kunst' op 22 maart 2018 stelden we deze compilatie samen:Het allereerste project in het kader van Kunstkracht 55+ was het beeldende kunstproject in woonzorgcomplex Woerdblok van Careyn in 2016.  Kunstenaars Alies Groenewegen en Juliëtte van de Walle gingen in tien lessen met enthousiaste bewoners aan de slag met verschillende materialen en technieken:In woonzorgcentrum de Hooge Tuinen van Pieter van Foreest (2016) gaf Dansdocente Laura Taal van Dans Creatie danslessen aan bewoners:


Slagwerkdocent Michel Ponsioen van Muziekvereniging De Phoenix uit Wateringen verzorgde het muziekproject voor bewoners van Careyn woonzorgcentrum De Ark in Wateringen (2016)


Muziekmeesters Westland verzorgde in 2017 samen met zangeres en zangdocent Esther van Es het programma 'Ja Zuster, Nee Zuster'. Het werd een prachtig belevingsproject dat bij menig bewoner van Careyn woonzorgcentrum De Kreek in 's-Gravenzande een lach én een traan teweeg bracht en vaak nog lang doorzong:Met veel invoelend vermogen haalde streekdichter Marijke van Geest bij bewoners van woonzorgcentrum Duinhof in ter Heijde (Pieter van Foreest) onvermoede poëtisch talenten naar boven . Kunstdocent Sarina Missot wijdde hen in in de geheimen van collage, fotografie en beeldbewerking. De prachtige afsluitende expositie raakte velen recht in het hart:


Wat een blije gezichten tijdens het Kunstkracht 55+ Kleiproject op de dagbesteding in woonzorgcentrum Duinhof van Pieter van Foreest! In tien lessen maakt keramiste Helga Knoll de deelnemers vertrouwd met de mogelijkheden en het plezier van 'zeg maar gewoon kleien hoor':


Het merendeel van de filmpjes over verschillende Kunstkracht 55+ projecten zijn gemaakt door het WOS programma 'In Jouw Buurt'.