Raad van toezicht

Leden Raad van Toezicht Westland Cultuurweb:


Steffie Michels - voorzitter

Notaris en partner bij Westport Notarissen N.V.

Nevenfuncties:

  • Lid Verantwoordingsorgaan Notarieel Pensioenfonds
  • Plaatsvervangend lid van de Kamer voor het notariaat
  • Lid Raad van Commissarissen Home Instead Thuisservice Haaglanden Zuid & Oost B.V.


Jan van den Broek

Directeur Bedrijfsvoering bij Stichting Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs (SIKO) te Schiedam en Vlaardingen.


Sylvia Wiegers

Cultuureducatiespecialist bij Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR). 


Eric Borggreve

Voorheen directeur/bestuurder Woningcorporatie Naaldwijk, manager Wonen & Zorg Woningcorporatie Vestia. Actief voor organisaties op het gebied van Wonen, Zorg , Herbestemming etc.

Nevenfuncties:

  • Culturele Raad Wateringen Kwintsheul
  • Bestuurscoach Vitis Welzijn/van Poelje Academie


Stephan Persoon

Directeur Agium Finance & Control. 

Nevenfunctie:

  • Penningmeester van Stichting Community Service van de Rotary Club Westland


Klik hier voor het rooster van aftreden van de leden van de Raad van Toezicht.