Over cultuurweb

Westland Cultuurweb weeft het web binnen cultureel Westland. Als netwerkorganisatie brengen we kennis samen en leggen we verbindingen in het brede veld van cultuureducatie en –participatie. Door te stimuleren, te faciliteren en te adviseren vanuit een kwalitatieve en inspirerende regisseursrol. Westland Cultuurweb staat voor:

 • Verbinding vanuit samenwerking
 • Creativiteit en kwaliteit
 • Ontwikkeling en innovatie
 • Ondersteuning en stimulans
 • Integriteit en toegankelijkheid

Wat doet Westland Cultuurweb?
Westland Cultuurweb is een netwerkorganisatie voor alle culturele organisaties in Westland. Waar kunt u bij samenwerking met Westland Cultuurweb aan denken?

 • Adviseren en samenwerking aangaan met betrekking tot Cultuureducatie met Kwaliteit;
 • Zorgdragen voor kwalitatief goede cultuureducatie producten voor onderwijs en vrije tijd;
 • Ondersteunen van en samenwerking met het amateurveld (fondsaanvragen, promotie, verbinden aan andere organisaties ten behoeve van gezamenlijke activiteiten of projecten, deskundigheidsbevordering, enzovoorts); 
 • Westland Cultuurweb biedt een netwerk voor ontmoeting en uitwisseling;
 • Coördineren van participatieprojecten en festivals;
 • Bemiddelen in huisvesting in Westland ten behoeve van repetitieplekken en ateliers.

Westland Cultuurweb is er voor scholen, organisaties en particulieren. Signalen uit de samenleving zijn van groot belang. Heeft u een vraag of een suggestie? Neem contact met ons op en laat het ons weten!   

Stichting Westland Cultuurweb heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van subsidies, fondsbijdragen en sponsoring.

Westland Cultuurweb onderschrijft de principes van de Governance Code Cultuur