Kunstkracht 55+

Conferentie Kunstkracht 55+ maart 2018

Op 22 maart organiseerden Westland Cultuurweb en het Landelijk Kennis Centrum Amateurkunst (LKCA) de Conferentie Kunstkracht 55+, over de meerwaarde van actieve kunstbeoefening door ouderen. Zo’n 150 betrokkenen en geïnteresseerden uit de zorg, kunstwereld, bestuur en politiek verzamelden zich om te leren, elkaar te inspireren en van gedachten te wisselen. De conferentie vormde de afsluiting van de eerste twee jaar kunstparticipatieprojecten in Westlandse woonzorgcentra. Het was tevens de aftrap van het vervolg van deze succesvolle samenwerking tussen Westland Cultuurweb, zorgorganisaties Careyn en Pieter van Foreest en Westlandse culturele organisaties en kunstvakdocenten. Kunstkracht 55+ krijgt de komende twee jaar een vervolg met maar liefst 24 projecten.

Lees hier meer over de conferentie

Hier vind je de presentaties die tijdens de conferentie zijn gehouden en een aantal publicaties m.b.t. kunstparticipatie voor ouderen.

Foto-impressies van de verschillende projecten vind je hier en hier bekijk je een aantal filmpjes.

Onderstaande brochure biedt een impressie van de eerste twee jaar Kunstkracht 55+:


Lang Leve Kunst voor en door oudere inwoners van Westland

Het beoefenen van kunst draagt bij aan een goed gevoel! Door actief met kunst bezig te zijn
wordt je innerlijk gevoelsleven aangesproken en je verbeeldingskracht gestimuleerd. Dat geldt
voor alle leeftijdsgroepen, van jong tot oud. Westland heeft er sinds begin dit jaar een prachtig
project bij in de gemeente: Kunstkracht 55+. Westland Cultuurweb en zorgorganisaties Careyn en
Pieter van Foreest werken intensief samen om cliënten van woonzorglocaties en dagbesteding in
acht deelprojecten gedurende 2016 en 2017 actief te laten deelnemen aan diverse vormen van
kunstbeoefening.

Landelijke regeling ‘Lang Leve Kunst’
Het Westlandse programma Kunstkracht 55+ maakt deel uit van de landelijke regeling 'Lang Leve
Kunst'. Deze regeling omvat een meerjarenprogramma dat cultuurparticipatie door ouderen
stimuleert. De drie Westlandse samenwerkingspartners hebben ervoor gekozen om verspreid
over verschillende kernen in twee jaar tijd acht deelprojecten neer te zetten, die alle ongeveer
drie maanden duren. Beeldende kunst, literatuur, muziek, theater, dans.... Alles kan, zolang
hiermee aan de wensen en behoeftes van de deelnemende ouderen wordt beantwoord. Om
kennis te delen en ervaringen uit te wisselen wordt na elk deelproject een netwerkbijeenkomst
georganiseerd. Tot slot vindt begin 2018 een breed en landelijk toegankelijke conferentie plaats
om te laten zien wat Kunstkracht 55+ in twee jaar tijd heeft bereikt.

Duurzaam aanbod
Met Kunstkracht 55+ wordt een duurzaam aanbod van kwalitatieve kunstparticipatie voor ouderen ontwikkeld, waarbij een relatie wordt gelegd tussen de ouderen binnen de woonzorglocaties en de kunstenaar en/of culturele organisatie ‘om de hoek’. Het enthousiasme binnen Careyn en Pieter van Foreest om in het project te participeren is groot en sluit aan bij hun hedendaagse visie op het bieden van zorg aan ouderen. Want kunstparticipatie draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, vitaliteit, algehele participatie en zingeving door en voor ouderen. Dat houdt niet op wanneer ouderen van hun eigen huis naar een woonzorgvoorziening verhuizen. Subsidiënten Kunstkracht 55+ wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Fonds voor Cultuurparticipatie, het VSB Fonds, Beheerstichting Loswal ‘de Bonnen’, Fonds Westland, het Rabo WestlandFonds, de gemeente Westland en Westland Cultuurweb.

Waarom Kunstkracht 55+? Omdat kunst plezier en zingeving biedt, nieuwe kanten in jezelf laat ontdekken. Bewust of onbewust. Oók bij ouderen met een fysieke en/of psychogeriatrische problematiek. Vanuit interesse of vanuit de wil om iets nieuws te ontdekken of te gaan doen!


Kunstkracht 55+ wordt mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie, het VSBfonds, Beheerstichting Loswal ‘de Bonnen’, Fonds Westland, het Rabo WestlandFonds, de Gemeente Westland, Certhon Greenhouse Solutions en Westland Cultuurweb.