Ondersteuning en training

Westland Cultuurweb ondersteunt de scholen die hun cultuureducatie willen borgen. Deze ondersteuning is beschikbaar voor scholen die Kunstkracht 10 inzetten, maar ook voor scholen die op een andere, duurzame wijze met cultuureducatie bezig zijn. De begeleidingsvormen zijn altijd op maat. Deze pagina geeft een indruk van de mogelijkheden, maar indien er andere wensen zijn is dit altijd bespreekbaar. Voorwaarde is wel dat de ondersteuning voor het verduurzamen en verankeren van de cultuureducatie is. Dat betekent dat de begeleiding niet ingezet kan worden om een uitvoerende docent de school in te halen. 

Elke Westlandse basisschool kan aanspraak maken op een accounthouder bij Cultuurweb. Deze accounthouder denkt met de school mee in het vormgeven en implementeren van het eigen cultuurbeleid. Ook kan er met de accounthouder besloten worden om in te zetten op deskundigheidsbevordering door bijv. teamtrainingen en co-teaching. De accounthouders bij Westland Cultuurweb zijn Derske Naafs, Ilona Rozenboom, Ellen Bavinck en Iris Scheffers. Niet zeker wie je accounthouder is? Neem contact met Ilona op via irozenboom@westlandcultuurweb.nl.


Coaching bij beleidsontwikkeling

Als je met cultuureducatie aan de slag gaat, zijn er een hoop mogelijkheden waar uit te kiezen is. Maar wat past nou bij jullie school, en bij jullie visie? Welke vorm is het meest geschikt voor jullie team? En hoe kan je de implementatie nou het beste aanpakken? Cultuurweb ondersteunt graag door informatie uit te wisselen, en de mogelijkheden in kaart te brengen.
Datum: De coaching wordt in overleg met de coach ingepland.
Meer informatie / aanmelden: De accounthouder van de school (Ilona, Derske, Iris of Ellen). 


Icc-cursus

Afhankelijk van de vraag uit het onderwijs biedt Westland Cultuurweb de icc-cursus aan. Deze cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten, waarin leerkrachten opgeleid worden tot intern cultuurcoördinator. De cursus wordt sinds 2015-2016 gegeven door Wendy van Es van Westland Cultuurweb. In de cursus wordt er gewerkt aan een cultuurbeleidsplan voor de school en de ontwikkeling van professionele competenties voor de ICC’er. Ilona Rozenboom geeft steeds feedback op je voortgang met het cultuurbeleidsplan. Het is raadzaam om, afhankelijk van de grootte van de school en de ambities op het gebied van cultuureducatie, één tot drie intern cultuurcoördinatoren op de school te hebben. De cursus kost €150 per deelnemer en is gecertificeerd voor het lerarenregister. In het schooljaar 2017-2018 is de cursus door te weinig aanmeldingen niet doorgegaan. Heb je interesse in het volgen van de cursus? Laat het ons weten!

Meer informatie / aanmelden: Iris Scheffers, ischeffers@westlandcultuurweb.nl.


Icc-verdiepingscursus

In maart/april 2018 wordt de eerste verdiepingscursus voor icc’ers gegeven. Deze verdiepingscursus gaat over het opbouwen van leerlingportfolio’s. Deze cursus wordt gebaseerd op de icc-module van het LKCA. In de cursus komen diverse vormen van portfolio’s aan bod, wordt gewerkt aan een verbinding tussen portfolio en de onderwijsvisie van de school en wordt een plan voor de eigen school gemaakt. De kosten zijn €75 per persoon per cursus, en is zowel toegankelijk voor icc’ers als leerkrachten. Let op: de cursus is op schoolniveau, en niet over uitvoering in de klas.
Data: woensdagmiddag 28 maart, 11 april en 25 april 2018.
Meer informatie / aanmelden: Iris Scheffers, ischeffers@westlandcultuurweb.nl.


Teamtraining

Cultuurweb ondersteunt de scholen die met Kunstkracht 10 of een andere vorm van duurzaam geborgde cultuureducatie aan de slag gaan door middel van teamtrainingen. Voor iedere Kunstkracht 10 leerlijn is een basistraining van anderhalf uur ontwikkeld. In deze training ga je met je eigen team aan de slag met enkele basisprincipes uit de leerlijn. Door actief aan de slag te gaan, maak je je de principes snel eigen, waarna je zelf met de uitvoering van de leerlijn aan de slag kunt gaan. Teamtrainingen zijn ook op maat aan te passen aan jullie eigen wensen, in bijvoorbeeld een verdiepingstraject na de basistraining.
Datum: De training wordt in overleg met de trainer ingepland en kan in bijvoorbeeld de tijd van een team- of bouwvergadering ingezet worden.
Meer informatie / aanmelden: De accounthouder van de school (Ilona, Derske, Iris of Ellen). 


Korte cursussen

Voorheen bekend als de experttraining, nu de korte cursus! Vanaf schooljaar 2017-2018 organiseert Cultuurweb twee keer per jaar een korte cursus voor leerkrachten om zich te specialiseren in een bepaalde kunstdiscipline. Naaste de korte cursussen op uitvoeringsniveau voor leerkrachten, komen er ook verdiepingscursussen voor icc'ers. De inhoud van de cursussen wordt per schooljaar op basis van de actuele behoefte van de Westlandse leerkrachten vastgesteld. Heb je hier ideeën over? Laat het ons weten! Deelname aan een cursus kost €75 per deelnemer. We zetten ons in om de cursussen te laten certificeren voor het lerarenregister.
De eerste cursus die we in 2017-2018 gaan organiseren wordt een muziekcursus. In deze cursus wordt onder andere ingegaan op muzikale tussendoortjes, muziek als een creatief proces, zingen en componeren. In maart/april volgt de tweede cursus, namelijk een cursus werken met camera’s en digitale bewerkingsprogramma’s. Wil je graag aan de slag met filmen, videobewerking en fotografie, maar weet je nog niet goed hoe dit werkt? Meld je aan voor de cursus om de basisprincipes te verkennen.
Data: muziekcursus op 25 oktober, 8 november en 15 november 2017, mediacursus op 7 maart, 21 maart en 4 april 2018. woensdagmiddagen.
Meer informatie / aanmelden: Iris Scheffers, ischeffers@westlandcultuurweb.nl.


Co-teaching

Vanaf 2017 zet Cultuurweb ook in op co-teaching: één op één met een kunstdocent samenwerken in de klas, met als doel je verder ontwikkelen in het geven van het kunstvak. Na een gratis kennismakingspakket zijn hier kosten voor de school aan verbonden.
Data: in overleg.
Meer informatie / aanmelden: Derske Naafs, dnaafs@westlandcultuurweb.nl.


Kunst & School conferentie

Jaarlijks organiseert Westland Cultuurweb in oktober de Kunst & School conferentie. Deze dag is voor alle leerkrachten, icc'ers, directeuren, educatief medewerkers, politici en overige geïnteresseerde in cultuureducatie in het Westlands primair onderwijs. Op deze dag staat kennisdeling, ontmoeting en inspiratie centraal. Het thema van de Kunst & School conferentie in 2017 was receptieve cultuureducatie (het bezoeken van voorstellingen, musea etc.) en hoe dit te koppelen aan actieve cultuureducatie in de klas. De volgende conferentie zal in oktober 2018 plaatsvinden.
Meer informatie / aanmelden: Ellen Bavinck, ebavinck@westlandcultuurweb.nl.


Icc lab

Het icc lab wordt jaarlijks aan het begin van het jaar georganiseerd. Het icc lab is een ontmoetingsplek waar icc'ers hun plannen en ervaringen met betrekking tot cultuureducatie onderzoekend benaderen. Uitwisseling van ervaringen en kennis over bepaalde thema’s staat centraal. De thema’s worden in overleg met icc'ers vastgesteld. Heb je ideeën voor de invulling van een icc-lab? Laat het ons weten!
Data: woensdagmiddag 24 januari 2018.
Meer informatie / aanmelden: Ellen Bavinck, ebavinck@westlandcultuurweb.nl.

Meld je aan voor:

CultuurCourant
Nieuwsbrief
Man Vrouw

Doelgroep

Docent / leerkracht
Kunst & cultuurliefhebber
Overige

 

Culturele organisatie
Gemeente / overheid