Kunstpracht 9: receptieve leerlijn


Westlandse leerlingen in het basisonderwijs kunnen sinds schooljaar 2017-2018 de wonderen van professionele kunst en cultuur beleven. Via het programma Kunstpracht 9 maken zij o.a. kennis met een magische voorstelling in het Westland Theater de Naald, met jazzmuziek op school, met Westlandse beeldende kunst of de musea in Den Haag.

Kunstpracht 9, de receptieve leerlijn cultuureducatie voor Westlandse basisscholen, biedt kinderen ook in schooljaar 2018-2019 kans om de wonderen van kunst te ervaren. In een receptieve leerlijn maken kinderen kennis met de kunsten door beleving. Waar Kunstkracht 10 gaat over actieve cultuureducatie, het zelf maken van en deelnemen aan kunst, gaat Kunstpracht 9 over beleving: het bekijken van voorstellingen en het bezoeken van musea. In Kunstpracht 9 gaat receptieve cultuureducatie altijd hand in hand met actieve en reflectieve cultuureducatie door lessen rondom de receptieve beleving te creëren. Zo maken we het nog betekenisvoller voor de leerlingen.

Kunstpracht 9 bestaat uit vijf disciplines: muziek, dans, theater, beeldende kunst en media (foto en film). De voorstellingen en bezoeken worden per bouw aangeboden. Per bouw zijn er twee keuzeopties. Voor de onderbouw zijn dat muziek en theater/dans, voor de middenbouw dans en beeldende kunst en voor de bovenbouw theater en media. De twee disciplines staan vast voor de komende jaren. Daardoor kun je als school per jaar kiezen welke disciplines je inzet, en er zo voor zorgen dat je leerlingen gedurende hun basisschooltijd alle disciplines ervaren. Kunstpracht 9 vindt deels in de school plaats, door voorstellingen in de school te boeken, en deels buiten de school plaats, bijvoorbeeld door bezoek aan De Naald of een museum.

Kunstpracht 9 bestaat uit vijf disciplines: muziek, dans, theater, beeldende kunst / erfgoed en media (foto en film). De voorstellingen en bezoeken worden per bouw aangeboden. In 2018-2019 zijn er per bouw drie keuzeopties. Voor de onderbouw zijn dat muziek, podiumkunsten (een combinatie van muziek, theater en/of dans) en beeldende kunst / erfgoed. Voor de middenbouw zijn het dans, beeldende kunst / erfgoed en een pareltje (hier programmeren we een wisselende discipline per jaar). Voor de bovenbouw is het theater, media en beeldende kunst / erfgoed. We zorgen dat er voor elke bouw minimaal één museumbezoek wordt geprogrammeerd – dit zal meestal in de discipline beeldende kunst / erfgoed zijn. De disciplines staan vast voor de komende jaren. Daardoor kun je als school per jaar kiezen welke disciplines je inzet, en er zo voor zorgen dat je leerlingen gedurende hun basisschooltijd alle disciplines ervaren. Kunstpracht 9 vindt deels in de school plaats, door voorstellingen in de school te boeken, en deels buiten de school plaats, bijvoorbeeld door bezoek aan De Naald of een museum.

Aan Kunstpracht 9 doe je altijd mee met de hele school. Het is dus niet mogelijk om één of enkele klassen of bouwen in te schrijven. De bijdrage van de school aan Kunstpracht 9 is €5,50 per leerling exclusief busvervoer. Het inzetten van busvervoer is optioneel en kost €1 per leerling.

Tot en met januari 2018 bezoeken medewerkers van Westland Cultuurweb presentatiedagen van gezelschappen, om het aanbod voor 2018-2019 te selecteren. Op 15 februari om 15:30 wordt er een bijeenkomst met icc’ers georganiseerd om het programma voor 2018-2019 vast te stellen. Wil je hier graag over meedenken? Meld je aan bij Ilona Rozenboom via irozenboom@westlandcultuurweb.nl. In maart zullen we het programma presenteren. Inschrijven voor Kunstpracht 9 kan tot en met donderdag 26 april, waarna de meivakantie start. Voor de zomervakantie hoor je in welke voorstellingen je definitief bent geplaatst en op welke data de voorstellingen plaatsvinden.

Kunstpracht 9 wordt in ieder geval t/m schooljaar 2020-2021 aangeboden. In de komende jaren zal het programma verder uitgebouwd worden om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeftes van de Westlandse scholen.

Wil je alvast bekijken wat Kunstpracht 9 zo ongeveer inhoudt? Je kunt hier het programma voor het lopende schooljaar inzien.

Deelnemen aan Kunstpracht 9 betekent dat je akkoord gaat met de voorwaarden.

Hebben we je nog niet overtuigd over cultuureducatie? Kijk dan eens naar wat hersenwetenschapper Erik Scherder zegt over het belang van receptieve cultuureducatie. Of bekijk eens wat kinderen eigenlijk denken als ze naar kunst kijken bij Man Bijt Hond Kunstzaken.

Meld je aan voor:

CultuurCourant
Nieuwsbrief
Man Vrouw

Doelgroep

Docent / leerkracht
Kunst & cultuurliefhebber
Overige

 

Culturele organisatie
Gemeente / overheid