Kunstkracht 10

Westland Cultuurweb is de aanjager van cultuureducatie in het basisonderwijs van de gemeente Westland. Westland Cultuurweb doet dit op twee manieren:

  • Door het zichtbaar maken van het cultuureducatieaanbod voor het basis- en voortgezet onderwijs. Elke school in het basis- en voortgezet onderwijs ontwikkelt haar eigen cultuureducatiebeleid en zal hier een eigen invulling en uitwerking aan geven. Naast of in plaats van de actieve kunstbeoefening met Kunstkracht 10 (voor het basisonderwijs) is het mogelijk om gebruik te maken van Westlandse en niet-Westlandse actieve en receptieve cultuureducatie. Dit aanbod voor basisscholen en voortgezet onderwijs is hier te vinden.
  • Door het ontwikkelen van Kunstkracht 10, gratis leerlijnen voor het basisonderwijs in zeven kunstdisciplines. Deze pagina biedt meer informatie over Kunstkracht 10. 

 

Kunstkracht 10

Kunstkracht 10 is een leerlijnenprogramma voor de Westlandse basisscholen. Het bestaat uit in totaal acht leerlijnen waar mee gewerkt kan worden. Het betreft zeven kunstdisciplines en één leerlijn vakoverstijgend werken met cultuureducatie. De zeven kunstdisciplines zijn muziek, dans, theater, beeldende kunst, literatuur & filosofie, erfgoed en media.

Iedere leerlijn bestaat uit vijftien lessen per leerjaar. Deze vijftien lessen zijn verdeeld in drie blokken van vijf lessen:

  • De eerste vijf lessen noemen we de ‘basisreeks’. Dit is een reeks van vijf toegankelijke lessen die thematisch aan elkaar gelieerd zijn. Ze worden volledig gegeven door de leerkracht op school en zijn gratis te downloaden.
  • Hierop volgen de ‘verdiepingsreeks’. Ook deze reeks bestaat uit vijf lessen. De leerkracht geeft de reeks niet helemaal zelf, maar werkt samen met een externe aanbieder om de verdieping in te gaan. De lessen zijn gratis te downloaden. De externe docenten worden door de school ingehuurd.
  • Tot slot zijn er vijf losse workshops. Deze lessen zijn onafhankelijk van elkaar te geven. Een gedeelte van de workshops kan gegeven worden door de leerkracht; voor het andere deel kunnen kunstvakdocenten ingehuurd worden. De lessen zijn gratis te downloaden. De externe docenten worden door de school ingehuurd. Let op: deze workshops zijn er niet voor de leerlijn media. 

De verdiepingsreeks en de workshops voor groep 1 en 2 zijn gedeeld. Voor deze groepen zijn wel twee basisreeksen ontwikkeld. Bekijk hier het volledige aanbod in Kunstkracht 10. 

Alle leerlijnen zijn volledig beschikbaar en te downloaden via de website. Vanaf 2017 wordt er gewerkt aan het herzien en vernieuwen van de leerlijnen, zodat ze zo goed mogelijk aansluiten bij de Westlandse scholen.

Cultuurweb wil de leerlijnen graag verbeteren op basis van de ervaringen van de deelnemende scholen. Heb je een workshop of een lessenreeks gegeven? Vul hier het evaluatieformulier in.

 

Werken met Kunstkracht 10

Via de website van Westland Cultuurweb krijgen de Westlandse scholen toegang tot de leerlijnen. Alle scholen hebben een eigen inlogcode ontvangen. Indien dit niet het geval is, kun je contact met ons opnemen. De code wordt door het hele team van de school gedeeld. 

Na het inloggen op de website van Westland Cultuurweb kunnen de lessenreeksen en alle benodigde bijlagen gedownload worden. Hier zijn geen kosten aan verbonden. De lessen zijn kant en klaar en kunnen direct gegeven worden. Je vindt de lessen hier.

De lessen van Kunstkracht 10 hebben een vaste opbouw: inleiding - warming-up - instructie - verwerking - afsluiting. In 2018 worden de lessen omgezet in een nieuw lesmodel, met de structuur oriëntatie - onderzoek - uitvoering - evaluatie, volgens de opbouw van het SLO creatief proces. De lessen zijn volledig gericht op actieve cultuureducatie. Per lesfase worden een aantal aspecten aangegeven, namelijk het doel en de te versterken competenties, de duur, benodigde materialen, de beginsituatie, een instructie voor de leerkracht en de leerlingen en eventueel aanvullende aanwijzingen. De lessen zijn tot in detail uitgewerkt, maar laten ruimte om een eigen invulling te geven.

Kunstkracht 10 is op diverse manieren in te zetten in de school. Er kan gekozen worden voor een monodisciplinaire aanpak, wat bijvoorbeeld resulteert in een muziekprofiel. Ook kan er gekozen worden om juist een bredere basis aan te bieden, en van diverse leerlijnen de basisreeksen in te zetten. Sommige scholen kiezen om met een expertsysteem te werken en leerkrachten zich te laten specialiseren in een bepaald vak wat zij aan meerdere klassen geven. Andere scholen bepalen per jaar welke kunstdiscipline(s) centraal staan. Hulp nodig bij het bepalen van de inzet van Kunstkracht 10 op je school? We komen graag langs voor een adviesgesprek. 

 

Werken met externe aanbieders

Voor de externe lessen in Kunstkracht 10 zoekt Westland Cultuurweb voortdurend naar aanbieders. Deze aanbieders ontwikkelen in samenspraak met Westland Cultuurweb een lesaanbod dat inhaakt op de geformuleerde doelstellingen in de leerlijnen. Van tevoren maken zij een lesplan dat goedgekeurd dient te worden. Zodra dit is gebeurd, wordt de aanbieder opgenomen op de website van Westland Cultuurweb. Onderaan de pagina van een lesblok vindt je, als je ingelogd bent, de aanbieders die hiervoor ingeschakeld kunnen worden. Als school kies je zelf met welke aanbieder je in zee gaat. Aan het inzetten van aanbieders binnen Kunstkracht 10 zijn kosten verbonden. Is er nog geen aanbieder op de website van Cultuurweb opgenomen, maar wil je de les al wel inzetten? Neem dan contact met ons op.

Stuur altijd een e-mail naar Westland Cultuurweb als je een externe aanbieder inzet. Cultuurweb bezoekt namelijk alle aanbieders een keer, om hun kwaliteit in de klas te controleren en de aanbieder te voorzien van feedback. Daarom zijn we graag op de hoogte van de inzet van aanbieders.