Informatie voor kunstdocenten

Westland Cultuurweb is de aanjager van cultuureducatie in het basisonderwijs van de gemeente Westland. Westland Cultuurweb doet dit op twee manieren:

 • Door het zichtbaar maken van het cultuureducatieaanbod voor het basis- en voortgezet onderwijs. Elke school in het basis- en voortgezet onderwijs ontwikkelt haar eigen cultuureducatiebeleid en zal hier een eigen invulling en uitwerking aan geven. Naast of in plaats van de actieve kunstbeoefening met Kunstkracht 10 (voor het basisonderwijs) is het mogelijk om gebruik te maken van Westlandse en niet-Westlandse actieve en receptieve cultuureducatie. Dit aanbod voor basisscholen en voortgezet onderwijs is hier te vinden. Je kunt je aanbod hier presenteren door je aan te melden voor deze website en je aanbod up te loaden. 
 • Door het ontwikkelen van Kunstkracht 10, gratis leerlijnen voor het basisonderwijs in zeven kunstdisciplines. Deze pagina biedt meer informatie over Kunstkracht 10 en de mogelijkheden om hier als kunstvakdocent in te werken.

 

Kunstkracht 10

Kunstkracht 10 is een leerlijnenprogramma voor de Westlandse basisscholen. Het bestaat uit in totaal acht leerlijnen waar mee gewerkt kan worden. Het betreft zeven kunstdisciplines en één leerlijn vakoverstijgend werken met cultuureducatie. De zeven kunstdisciplines zijn muziek, dans, theater, beeldende kunst, literatuur & filosofie, erfgoed en media.


Iedere leerlijn bestaat uit vijftien lessen per leerjaar. Deze vijftien lessen zijn verdeeld in drie blokken van vijf lessen:

 • De eerste vijf lessen noemen we de ‘basisreeks’. Dit is een reeks van vijf toegankelijke lessen die thematisch aan elkaar gelieerd zijn. Ze worden volledig gegeven door de leerkracht op school en zijn gratis te downloaden.
 • Hierop volgen de ‘verdiepingsreeks’. Ook deze reeks bestaat uit vijf lessen. De leerkracht geeft de reeks niet helemaal zelf, maar werkt samen met een externe aanbieder om de verdieping in te gaan. De lessen zijn gratis te downloaden. De externe docenten worden door de school ingehuurd.
 • Tot slot zijn er vijf losse workshops. Deze lessen zijn onafhankelijk van elkaar te geven. Een gedeelte van de workshops kan gegeven worden door de leerkracht; voor het andere deel kunnen kunstvakdocenten ingehuurd worden. De lessen zijn gratis te downloaden. De externe docenten worden door de school ingehuurd.

De verdiepingsreeks en de workshops voor groep 1 en 2 zijn gedeeld. Voor deze groepen zijn wel twee basisreeksen ontwikkeld. Bekijk hier het volledige aanbod in Kunstkracht 10.

Alle leerlijnen zijn volledig beschikbaar en te downloaden via de website. Vanaf 2017 wordt er gewerkt aan het herzien en vernieuwen van de leerlijnen, zodat ze zo goed mogelijk aansluiten bij de Westlandse scholen.

Lees hier meer over de visie achter Kunstkracht 10. 

 

Externe aanbieders

Voor de verdiepingsreeksen en de workshops zoekt Westland Cultuurweb externe aanbieders. Deze aanbieders kunnen kunstvakdocenten zijn, maar ook lokale harmonieverenigingen, erfgoedwerkgroepen, theaterverenigingen etc.

Stappen om aanbieder te worden:

 1. Oriënteer je via onze website op welke lessen van Kunstkracht 10 je aan kunt bieden. Ga daarvoor naar deze pagina. Hier kun je alle lessenreeksen en workshops vinden. Per les wordt er aangegeven welke les extern is.
 2. Nadat je je keuze gemaakt hebt, kun je de volledige lessen ontvangen door ze op te vragen bij Iris Scheffers via ischeffers@westlandcultuurweb.nl. Je kunt bij Iris ook een overzicht van de lessen ontvangen waarbij aangegeven is hoeveel aanbieders er voor die les al zijn.
 3. Registreer je als organisatie op onze website via deze pagina.
 4. Registreer je als Kunstkracht 10-aanbieder via Formulier 1: Kunstkracht 10 aanbieders. Ben je al aanbieder? Dan hoef je dat niet opnieuw te doen. Na het indienen van het formulier, is het mogelijk om daadwerkelijk lessen in te dienen. Houd hierbij rekening met een korte verwerkingstijd.
 5. Je kunt lessen indienen met Formulier 2: Kunstkracht 10 aanbod. Per les(-senreeks) dien je zo je aanbod in.
 6. Cultuurweb beoordeelt je aanbod en geeft je eventueel feedback.
 7. Je lesaanbod wordt online geplaatst waarna scholen het kunnen boeken. Je kunt zelf je lesaanbod beheren via je profiel op onze website.

De scholen zijn de opdrachtgevers voor het uitvoeren van de lessen. We gaan uit van marktwerking; de scholen kiezen zelf welk aanbod zij het meest geschikt vinden. Gemiddeld wordt €50-€60 voor een les gevraagd. Cultuurweb bemiddelt en controleert de kwaliteit van de aanbieders en hun lessen. Dat doet Cultuurweb door een controle vooraf in de vorm van een lesplan, en een lesbezoek. We vragen aanbieders om middels Formulier 3: Kunstkracht 10 boekingen de boekingen aan ons door te geven.

 

Professionalisering

Westland Cultuurweb wil de aanbieders ook ondersteunen in hun professionalisering. Daarom gaat de laatste vraag in het ontwikkelformat over behoefte aan training. Westland Cultuurweb zal op basis van de behoeftes van de aanbieders een training vormgeven die gratis te bezoeken is door de aanbieders van Kunstkracht 10. Bij vragen kun je altijd contact met Iris Scheffers opnemen via ischeffers@westlandcultuurweb.nl.