Cultuureducatie in het VO

Sinds januari 2019 is Westland Cultuurweb actief in het voortgezet onderwijs. Met cultuurcoaches, leernetwerken, talentenjachten en visievorming draagt Westland Cultuurweb bij aan de toegankelijkheid van kunst en cultuur voor alle Westlandse jongeren. Het programma voor het voorgezet onderwijs wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Westland. Op zoek naar meer informatie? Neem contact op met programmaleider Ilona Rozenboom of cultuurcoach Babette Wielaart.


Cultuurcoaches Babette en Ilona ondersteunen de middelbare scholen bij het versterken van cultuureducatie passend bij hun eigen beleid. Zo wordt ervoor gezorgd dat de aanpak zo goed mogelijk bij de verschillende scholen past. Voor elke school is er een budget beschikbaar om een impuls aan cultuureducatie te geven. Dit kan bijvoorbeeld een studiedag voor het hele team zijn, waarin docenten uit verschillende secties samen vakoverstijgende projecten ontwerpen. Of denk aan het opstarten van een samenwerking met een lokale theater- of muziekschool, waarbij alle leerlingen kennismakingsworkshops krijgen aangeboden en na schooltijd deel kunnen nemen aan een theatergroep op de eigen school. 


Vier keer per jaar organiseren we een leernetwerk, waar de Westlandse kunstvakdocenten, CKV-docenten en cultuurcoördinatoren samenkomen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt inspiratie en kennis uitgewisseld en worden nieuwe samenwerkingen gestart. Zodat de scholen niet alleen binnen hun eigen school, maar ook onderling innoveren in cultuureducatie. Het volgende leernetwerk is op 18 juni 2019 van 16:00 tot 17:30 bij de Dalton MAVO | Het Groene Lyceum in Naaldwijk. 


Op 1 april 2019 vond de allereerste editie van Spotlight plaats, de talentenjacht die we samen met WestlandTheater De Naald voor de Westlandse middelbare scholen organiseren. Aan deze editie deden maar liefst vijf scholen mee: ISW Gasthuislaan, Hoogeland en Irenestraat en Lentiz Floracollege en Dalton MAVO | Het Groene Lyceum. Elke school koos op eigen wijze een finalist die de school vertegenwoordigde in de finale in het theater. Alle finalisten werden begeleid door een regisseur, die met de deelnemers de puntjes op de i zette. De jury koos uiteindelijk de danseressen van de Dalton Mavo | Het Groene Lyceum uit als de allereerste winnaar!

Spotlight wordt in schooljaar 2019-2020 voor de tweede keer georganiseerd. De finale vindt plaats op 6 april 2020.