Disclaimer

De informatie op de website van Westland Cultuurweb is met de grootste mogelijke zorg samengesteld. Hoewel we trachten deze informatie zo juist en volledig mogelijk te houden, kunnen aan de inhoud van de website geen rechten worden ontleend. Westland Cultuurweb aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website.

Op onze webpagina’s bevinden zich links naar externe websites. Westland Cultuurweb is echter niet aansprakelijk voor de inhoud, het functioneren of het bestaan van sites waar door middel van een link naar wordt verwezen. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.