Raad van toezicht

Leden Raad van Toezicht Westland Cultuurweb:


Steffie Michels - voorzitter
Notaris en Partner bij Westland Partners. Daarnaast voorzitter Club van Bedrijven Monster Poeldijk


Bart Sosef 
General Manager Biobest Nederland BV.  en actief in sales, marketing en advisering van geïntegreerde gewasbescherming.
Nevenfuncties:
- Voorzitter IKN Naaldwijk
- Bestuurslid VNO-NCW Westland-Delfland
- Lid RvA Patijnenburg


Jan van den Broek
Voorzitter college van bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs Westland. Sinds vier jaren werkzaam in het Westland. Daarvoor werkzaam bij een grote Rotterdamse Scholenkoepel.
Stichting Openbaar Onderwijs Westland heeft naast een achttal vestigingen in zeven verschillende kernen van het Westland ook twee scholen in Midden-Delfland.


Sylvia Wiegers
Programmamanager Onderwijs bij Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR). Daarnaast lid van de Kwaliteitsraad voor het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie in Amsterdam.
 

 

 

 


Eric Borggreve

Voorheen directeur/bestuurder Woningcorporatie Naaldwijk, manager Wonen & Zorg Woningcorporatie Vestia.
Actief voor organisaties op het gebied van Wonen, Zorg ,Herbestemming etc.
Nevenfuncties:

  • Culturele Raad Wateringen/Kwintsheul
  • Stichting Vrienden van de TerminuZ ( Palliatieve Thuiszorg Westland e.o.)
  • Steunraadslid voor de PVDA in de Westlandse gemeenteraadscommissie Ruimte (tot maart 2018).


Klik hier voor het rooster van aftreden van de leden van de Raad van Toezicht.

Meld je aan voor:

CultuurCourant
Nieuwsbrief
Man Vrouw

Doelgroep

Docent / leerkracht
Kunst & cultuurliefhebber
Overige

 

Culturele organisatie
Gemeente / overheid