Mbo’ers onderzoeken de betekenis van kunst

Gepubliceerd op maandag 22 november 2021

Samen met ROC Mondriaan in Naaldwijk organiseert Westland Cultuurweb het programma ‘Nu Wij!’ voor studenten pedagogisch medewerker & onderwijsassistent. Het programma werd een jaar lang opgehouden door corona, maar op dinsdag 30 november gaat het project echt van start. In deze combinatie van Kunstpracht en Kunstkracht, gaan de mbo-studenten zowel professionele kunst beleven als zelf aan de slag met het maken van kunst.

In de afgelopen jaren heeft Cultuurweb op diverse manieren een bijdrage geleverd aan het versterken van cultuureducatie voor Westlandse kinderen en jongeren. Onder andere door het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in het basis- en het voortgezet onderwijs. Veel mbo-studenten komen echter niet of nauwelijks in aanraking met kunst en cultuur. Dat geldt in een regio met minder culturele voorzieningen, zoals het Westland, nog meer. ‘Nu Wij!’ is een project waarbij de studenten de betekenis van kunst voor henzelf onderzoeken. Zo ontdekken ze dat kunst niet gek of moeilijk is, maar direct kan raken en aan het denken kan zetten.

Het project bestaat uit vier delen. In het eerste deel onderzoeken de studenten wie zij zijn. Dit doen ze door het meedoen aan een theater- of dansworkshop en het bezoeken van de voorstelling Stuk in het Maaspodium. Aansluitend zijn er verdiepende gesprekken met de spelers. In het tweede deel Waar kom je vandaan? zien de studenten de film Les Misérables en maken ze in duo’s zelf een foto- of filmreportage over hun afkomst. Het derde deel is de keuzemodule Waar ga je naartoe?, waar studenten samen met een lokale culturele partner en de cultuurcoach op eigen onderzoek uitgaan. Het vierde deel is gericht op de koppeling met het werkveld. De studenten bezoeken dan een schoolvoorstelling samen met basisschoolleerlingen. Na afloop geven zij verwerkingslessen aan groepjes leerlingen op een basisschool.

‘Nu Wij!’ is een breed gedragen programma waarin de mbo-studenten de betekenis van kunst in hun (professionele) leven kunnen ervaren. Daarmee is dit project een nieuwe stap richting een doorgaande leerlijn cultuureducatie van kinderdagopvang tot beroepsonderwijs in de gemeente Westland.