Het Westlandse onderwijs ‘in staat van verwarring’

Gepubliceerd op maandag 22 november 2021

Westland Cultuurweb, Groeikracht en gemeente Westland nodigen de Westlandse leerkrachten uit voor een wonderlijke avond in WestlandTheater De Naald. De avond vindt plaats op 31 januari 2022 en is een waardering voor de inzet van het Westlandse onderwijsveld in de moeilijke coronatijden. Met een prachtig cultureel programma, vol nieuwe prikkels en ideeën, worden basisschoolleerkrachten weer met elkaar in verbinding gebracht.

De leerkrachten hebben het afgelopen jaar een ongelooflijke betrokkenheid bij de Westlandse jeugd laten zien. Het jaar begon met lockdowns en thuisonderwijs, terwijl er al sprake was van werkdruk en een lerarentekort. De druk op het onderwijs is nog steeds groot, omdat de zogenoemde leerachterstanden worden ingehaald. De drie partners willen een avond organiseren waar de leerkrachten zich weer op kunnen laden. Deze wordt gevuld met een uitdagend cultureel programma en veel verbinding met elkaar.

Het bijzondere initiatief biedt ruimte aan maar liefst 400 basisschoolleerkrachten. Binnenkort, wanneer er meer bekend is over de geldende coronamaatregelen, kunnen zij zich aanmelden via de website groeikrachtwestland.nl. Groeikracht is een initiatief van de Westlandse stichtingen voor primair onderwijs waarin onderwijsprofessionals een leven lang leren. Op deze avond wordt de volgende fase van Groeikracht gelanceerd, waarin de leerkrachten hun eigen talent etaleren zodat anderen van hun expertise kunnen leren.

De avond zal bestaan uit diverse culturele acts van nationaal én internationaal niveau. Dans, theater, cabaret, muziek – het komt allemaal terug, in een afwisselende proeverij-opzet. De precieze programmering zal pas op de avond zelf onthuld worden, met als rode draad: het Westlandse onderwijs in staat van verwarring. Maaike Kramer, directeur van de Eerste Westlandse Montessorischool Monster: “Westlandse leraren verdienen een grote pluim. Geen bloemen of chocola, maar een bijzondere avond uit!”

Westland Cultuurweb organiseert dit initiatief in het kader van Kunstpracht. In dit programma ontdekken leerlingen uit het primair onderwijs de professionele kunsten. Van magische voorstellingen in het theater tot wonderlijke museumbezoeken en concerten op school. Ilona Rozenboom, programmaleider educatie bij Cultuurweb, is verheugd met de kans om dit ook voor leerkrachten vorm te geven: “Keer op keer zien we de grote meerwaarde van Kunstpracht voor onze kinderen. Ze ontdekken nieuwe werelden, leren vanuit nieuwe perspectieven kijken én dat alles vanuit pure verwondering. Dat soort ervaringen kun je soms niet eens onder woorden brengen; het is kwetsbaar en persoonlijk. Ik vind het fantastisch dat we ook de leerkrachten mogen laten voelen wat het ontdekken van zo’n nieuwe wereld nu precies met je doet.”

De gemeente Westland ondersteunt deze avond omdat de verbinding tussen leerkrachten in het Westlandse onderwijs bijdraagt aan de verdere kwalitatieve verbetering van het onderwijs. Het thema ‘in staat van verwarring’ sluit aan bij de ontdekkingstocht die de leerkrachten deze avond beleven. “Corona zet het onderwijs al ruim anderhalf jaar op zijn kop. De leerkrachten zijn er tijdens deze zware periode van thuisonderwijs en de daarbij horende hoge werkdruk steeds voor onze kinderen geweest. Dat is niet niks en tijdens deze verdiende avond bedanken wij de leerkrachten en complimenteren we hen voor hun inzet” aldus Ben van der Stee wethouder Onderwijs.

De avond wordt georganiseerd onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen. In afwachting van de persconferentie wordt het aanmelden voor deze avond uitgesteld.