Kunstkracht 55+

Lang Leve Kunst voor en door oudere inwoners van Westland

Het beoefenen van kunst draagt bij aan een goed gevoel! Door actief met kunst bezig te zijn
wordt je innerlijk gevoelsleven aangesproken en je verbeeldingskracht gestimuleerd. Dat geldt
voor alle leeftijdsgroepen, van jong tot oud. Westland heeft er sinds begin dit jaar een prachtig
project bij in de gemeente: Kunstkracht 55+. Westland Cultuurweb en zorgorganisaties Careyn en
Pieter van Foreest werken intensief samen om cliënten van woonzorglocaties en dagbesteding in
acht deelprojecten gedurende 2016 en 2017 actief te laten deelnemen aan diverse vormen van
kunstbeoefening.

Landelijke regeling ‘Lang Leve Kunst’
Het Westlandse programma Kunstkracht 55+ maakt deel uit van de landelijke regeling 'Lang Leve
Kunst'. Deze regeling omvat een meerjarenprogramma dat cultuurparticipatie door ouderen
stimuleert. De drie Westlandse samenwerkingspartners hebben ervoor gekozen om verspreid
over verschillende kernen in twee jaar tijd acht deelprojecten neer te zetten, die alle ongeveer
drie maanden duren. Beeldende kunst, literatuur, muziek, theater, dans.... Alles kan, zolang
hiermee aan de wensen en behoeftes van de deelnemende ouderen wordt beantwoord. Om
kennis te delen en ervaringen uit te wisselen wordt na elk deelproject een netwerkbijeenkomst
georganiseerd. Tot slot vindt begin 2018 een breed en landelijk toegankelijke conferentie plaats
om te laten zien wat Kunstkracht 55+ in twee jaar tijd heeft bereikt.

Duurzaam aanbod
Met Kunstkracht 55+ wordt een duurzaam aanbod van kwalitatieve kunstparticipatie voor ouderen ontwikkeld, waarbij een relatie wordt gelegd tussen de ouderen binnen de woonzorglocaties en de kunstenaar en/of culturele organisatie ‘om de hoek’. Het enthousiasme binnen Careyn en Pieter van Foreest om in het project te participeren is groot en sluit aan bij hun hedendaagse visie op het bieden van zorg aan ouderen. Want kunstparticipatie draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, vitaliteit, algehele participatie en zingeving door en voor ouderen. Dat houdt niet op wanneer ouderen van hun eigen huis naar een woonzorgvoorziening verhuizen. Subsidiënten Kunstkracht 55+ wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Fonds voor Cultuurparticipatie, het VSB Fonds, Beheerstichting Loswal ‘de Bonnen’, Fonds Westland, het Rabo WestlandFonds, de gemeente Westland en Westland Cultuurweb.

Waarom Kunstkracht 55+? Omdat kunst plezier en zingeving biedt, nieuwe kanten in jezelf laat ontdekken. Bewust of onbewust. Oók bij ouderen met een fysieke en/of psychogeriatrische problematiek. Vanuit interesse of vanuit de wil om iets nieuws te ontdekken of te gaan doen!


Kunstkracht 55+ wordt mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie, het VSBfonds, Beheerstichting Loswal ‘de Bonnen’, Fonds Westland, het Rabo WestlandFonds, de Gemeente Westland, Certhon Greenhouse Solutions en Westland Cultuurweb.

Meld je aan voor:

CultuurCourant
Nieuwsbrief
Man Vrouw

Doelgroep

Docent / leerkracht
Kunst & cultuurliefhebber
Overige

 

Culturele organisatie
Gemeente / overheid